Duurzame Energie? Ja ik doe mee!

4 december 2013

Duurzame Energie? Ja ik doe mee!

Wat gaan we doen?

Samen met alle duurzame Friezen, DuurzaamheidsPlatform Heerenveen en de provincie Fryslân gaan we aan de slag met het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie’. We gaan organisatorische leemtes en obstakels inventariseren en bespreken. Om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren. Maar juist ook om te verhelderen wat nodig is om het uitvoeringsprogramma van de mienskip te maken. Zodat we in Fryslân een flinke stap kunnen maken naar de Friese ambitie: onafhankelijk van fossiele brandstoffen in 2050.

Denk en doe ook mee!

Voor het volledige programma: Uitnodiging Bijeenkomst 17 dec

Meld je aan door een mail te sturen naar info@fryslan2040.nl met als onderwerp “Ja ik doe mee!”