€200.000 van AgentschapNL voor ambitieuze plannen ECOstyle

3 december 2013

€200.000 van AgentschapNL voor ambitieuze plannen ECOstyle

Realisering Ecomunitypark stap dichterbij

Met de ontwikkeling van het Ecomunitypark willen ECOstyle en de Friese Milieu Federatie laten zien dat meer biodiversiteit op bedrijventerreinen mogelijk is. De realisatie hiervan is een stap dichterbij gebracht nu AgentschapNL het project met een bedrag van € 200.000 ondersteunt. Dit bedrag wordt besteed aan natuurvriendelijke maatregelen op het nieuwe bedrijventerrein in Oosterwolde. Het  Ecomunitypark wordt het eerste nieuwe bedrijventerrein in Nederland dat een netto positieve  impact op de biodiversiteit heeft.

De investering in biodiversiteit manifesteert zich concreet in de aanleg van een natuurvriendelijke beek met vistrappen. De beek krijgt een kronkelend verloop en flauwe oplopende oevers waardoor de beek een geschikt leefgebied zal vormen voor diverse planten en dieren.  Ook zullen er poelen worden aangelegd voor amfibieën. In totaal wordt er voor meer dan een half miljoen euro geïnvesteerd in natuurvriendelijke maatregelen op het terrein.

Door de aanleg van lijnvormige beplanting, houtwallen, zaad- en/of besdragende bomen zullen voedsel- en schuilmogelijkheden voor tal van vogels, kleine zoogdieren en reptielen (bijvoorbeeld de ringslang) worden gecreëerd.  Door het aanleggen van inheemse bloemenweides zullen er tot laat in het najaar voldoende nectarplanten aanwezig zijn om vele verschillende vlinders, bijen en andere bestuivende insecten aan te trekken.

Bij de inrichting van het park wordt bijzondere aandacht besteed aan vleermuizen. Door het opnemen van lijnvormige beplantingen, waterlopen en een insectenvriendelijke inrichting worden gunstige omstandigheden gecreëerd voor deze groep dieren. Door hier ook met verlichting op het terrein rekening mee te houden, worden vleermuizen zo min mogelijk verstoord.  Voor diverse vogelsoorten en zoogdieren zullen nestkasten worden geplaatst zodat het park ook al in het begin – wanneer groen nog niet in voldoende mate aanwezig zal zijn – geschikt is voor deze dieren. Gedacht kan worden aan nestkasten voor vleermuizen, uilen, bunzing, hermelijn en wezel.

ECOstyle werkt in dit project samen met de Friese Milieu Federatie die niet alleen haar kennis ter beschikking stelt maar ook de monitoring en communicatie van de projectresultaten voor haar rekening zal nemen. De Friese Milieu Federatie is al jaren betrokken bij de planvoorbereiding van diverse ruimtelijke plannen waaronder die van bedrijventerreinen. Recentelijk heeft de FMF besloten meer te focussen op de daadwerkelijke realisatie van deze plannen met nieuwe partners. De FMF is van mening dat door zelf te laten zien wat er in de praktijk mogelijk is, er een belangrijke stimulans uitgaat naar anderen om hetzelfde te gaan doen. Met deze werkwijze wil de Friese Milieu Federatie een transitie in gang zetten naar een meer duurzame leefomgeving. Het inrichten van het Ecomunitypark sluit hier naadloos op aan.

ECOstyle is ontstaan uit een klein familiebedrijf dat natuurvriendelijke bestrijding- en gewasbeschermingsmiddelen aan boeren en tuinders verkocht. Uiteindelijk breidde het assortiment zich uit naar producten voor de hobbytuinder. In 1993 werd het merk ECOstyle geïntroduceerd waarna de verkoop van milieuvriendelijke producten aan consumenten via de tuincentra en grote winkelketens werd gestart. Inmiddels is ECOstyle een internationale organisatie met vestigingen in België, Denemarken en Oostenrijk en levert ECOstyle  naast tuinproducten ook dierenvoeding en dierverzorgingsmiddelen.

Luister naar interview met directeur Anne Jan Zwart van ECOstyle op Omrop Fryslân: http://www.omropfryslan.nl/nijs/jild-foar-ecomunitypark

Logo_ECOstyle_FR_PMS109Friese milieufederatie logo