Ecomunitypark Oosterwolde: het gaat gebeuren

25 februari 2015

Ecomunitypark Oosterwolde: het gaat gebeuren

Ecomunity 3Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap, en het delen van kennis en faciliteiten centraal staan. Niet in Silicon Valley, maar ‘gewoon’ in Oosterwolde. Tien jaar lang hebben verschillende partijen in Noord-Nederland intensief samengewerkt aan de realisatie van zo’n werklandschap, dat de naam Ecomunitypark gekregen heeft. Op woensdag 4 maart om 14 uur gaat Ecomunitypark officieel van start met het slaan van de eerste paal van ECOstyle BV en de opening van de ‘Ecomunitybox’ door Hans Konst, Gedeputeerde van de Provincie Fryslân.

Ecomunitypark wordt één van de mooiste werklandschappen die Nederland rijk is, met een uitzonderlijke ruimtelijke kwaliteit. Een ruimtelijke kwaliteit die bedrijven de kans biedt zich te onderscheiden, inhoud te geven aan duurzaamheid en te werken in een hoogwaardige werkomgeving die bijdraagt aan het welzijn en de inzetbaarheid van mensen. Maar vooral ook een plek waar innovatie optimaal gestimuleerd wordt en vrij baan krijgt.

Initiatiefnemer van het Ecomunitypark is Anne Jan Zwart van ECOstyle. Dat bedrijf verhuist volgend jaar van Appelscha naar het Ecomunitypark. Samen met andere bedrijven die op de één of andere manier inhoud willen geven aan duurzaam ondernemen en zich daarmee willen onderscheiden. Dat kan gaan om bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering of bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden.

Het kloppend hart van Ecomunitypark wordt het Ecomunity Center, waarvan de nu te openen Ecomunitybox de voorloper is. Met ingang van 4 maart is de Ecomunitybox de plek waar MKB-bedrijven en kennisinstellingen tastbaar vorm gaan geven aan een intensieve samenwerking en waar ze aan de slag kunnen gaan met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en de verbetering van bedrijfsprocessen. Voor het onderwijs biedt Ecomunitypark de unieke gelegenheid om in een bedrijfsmatige omgeving onderwijsdoelstellingen vorm en inhoud te geven. Zo sluiten onderwijs en bedrijfsleven naadloos op elkaar aan: het bedrijfsleven profiteert van de structuur en denkkracht van kennisinstellingen, het onderwijs put uit de nieuwste kennis en inzichten uit bedrijven.

Het bijzondere van dit concept is dat het volledig uit de duurzaamheidsgedachte is ontstaan. Bij Ecomunitypark is duurzaamheid geen toevoeging, maar het basisprincipe. Het is een unieke aanpak. Anne Jan Zwart: “Vorig jaar werd dat bevestigd toen we het eerste BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling Ontwerpcertificaat met maar liefst 5 sterren toegekend kregen, de hoogste BREEAM-NL score voor een gebiedsontwerp. Uniek in Europa, en zelfs wereldwijd. Als je naar onze buurlanden kijkt zijn er wel enigszins vergelijkbare bedrijvenparken, maar niet als het gaat om de sociale component die bij Ecomunitypark zo belangrijk is.”