Eén loket voor energievragen dorpen en wijken

11 februari 2014

Eén loket voor energievragen dorpen en wijken

Fryslân telt meer dan 50 lokale energie-initiatieven. In dorpen en wijken werken enthousiaste bewoners aan het opwekken en besparen van energie. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom komen Doarpswurk en de Friese Milieu Federatie met één loket voor al hun energievragen. Dit heet de Energiewerkplaats. Hier kunnen lokale initiatieven terecht voor het oprichten van een lokaal energiebedrijf of gezamenlijk energie besparen. De provincie Fryslân draagt € 300.000 bij.

11 energieneutrale dorpen
11 dorpen die op termijn niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dat is één van de doelen van de Energiewerkplaats. De werkplaats gaat opzoek naar gemeenschappen met deze ambitie. Deze initiatieven gaat ze begeleiden. “We geloven in de eigen kracht van de Friezen. De provincie, Doarpswurk en Friese Milieufederatie willen lokale initiatieven graag op weg helpen. De Energiewerkplaats zorgt ervoor dat de initiatieven elkaar vinden, informeren en inspireren. En ze krijgen advies voor een deugdelijk financieel plaatje voor hun activiteiten”, aldus gedeputeerde Hans Konst. De Energiewerkplaats werkt nauw samen met de Enerzjy Koöperaasje Fryslân.

Lokale werkgelegenheid
Verder richt de Energiewerkplaats zich onder andere op zonnepanelen en het energiezuinig maken van woningen. “Dit biedt kansen voor de lokale installatie- en bouwbedrijven. En het levert direct voordeel op voor de huiseigenaar. Ze krijgen een lagere energienota en meer wooncomfort”, legt Hans Konst uit.

 Overzicht lokale initiatieven
Alle lokale initiatieven uit dorpen en wijken staan op www.netwerkduurzamedorpen.nl. Het zijn initiatieven op verschillende terreinen. Dit zijn bijvoorbeeld leefbaarheid, zoals lokale zorg, voedselproductie en duurzame energie steken initiatiefgroepen de handen uit de mouwen.

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie
De Energiewerkplaats is één van de acties van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Met een Friese aanpak werkt de provincie Fryslân aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met dorpsbelangen, inwoners en gemeenten. En samen met woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Ook zet de provincie met deze aanpak in op werkgelegenheid.

Voor meer informatie: Oscar Jansen 06-17 41 49 47