‘Eigen windbedrijf Súdwest’

10 mei 2012

‘Eigen windbedrijf Súdwest’

Burgers moeten meeprofiteren van de twee windmolenclusters die Súdwest-Fryslân wil aanleggen. Dit bericht de Leeuwarder Courant. De gemeente zou een eigen energiebedrijf moeten starten, vinden b. en w. Ze willen alleenstaande windturbines zoveel mogelijk afbreken en clusteren bij het IJsselmeer langs de Afsluitdijk en op de kop van de Afsluitdijk. Raadspartijen denken er verschillend over.

Lees de inspraakreactie van de Friese Milieu Federatie: Inspraak wind FMF commissie SWF mei 2012