Natuur-en Milieuorganisaties: natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

9 december 2021

Natuur-en Milieuorganisaties: natuur en landschap ondergeschoven in regionale energiestrategieën

In het zonnepark Abdissenbosch (Limburg) zal een ecoduct worden gerealiseerd om twee Natura 2000-gebieden met elkaar te verbinden, foto: Jean Franssen

In de regionale plannen voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden wordt onvoldoende rekening gehouden met natuur- en landschapswaarden. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek dat de Natuur en Milieufederaties hebben gehouden in 29 RES-regio’s.

“We moeten de ecologische crisis tegelijk met de klimaatcrises en energietransitie aanpakken”, aldus onze netwerkdirecteur Annie van de Pas. “Dit kan door kwetsbare natuur te ontzien en de biodiversiteit te verhogen op plekken waar energieprojecten komen.” Hans van der Werf over de Fryske situatie: “Ook in Fryslân willen we als FMF koppelkansen optimaal benutten. Dat kan alleen als natuur, milieu en landschap vanaf het begin serieus worden meegenomen in de ontwerpfase. Wij werken daarin nauw samen met de mienskip. In Fryslân kennen we nu helaas nog geen goede voorbeelden; in 2022 zetten we daar graag samen met betrokkenen onze schouders onder. Daarnaast roepen we op voor meer regionale regie, want natuur en landschap houdt niet op bij gemeentegrenzen. Deze regie is ook nodig om concrete zoekgebieden in Fryslân te kunnen definiëren.”

Lees onze reactie samen met Vogelbescherming Nederland, Natuur & Milieu, LandschappenNL en Natuurmonumenten naar aanleiding van de analyse van de Regionale Energie Strategieën (RES) die vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is gepresenteerd.

Klik hier voor onze reactie