Energiewerkplaats Fryslân

16 oktober 2013

Energiewerkplaats Fryslân

De Energiewerkplaats Fryslân houdt op 28 oktober 2013 in het Dorpshuis te Raerd een bijeenkomst voor dorpen en stadswijken die aan de slag zijn rondom lokale duurzame energie. Hiernaast zijn er dorpen en stadswijken aanwezig die aan de slag zijn met lokale zorg, lokale voedselproductie en hergebruik van grondstoffen. Het programma is er vooral op gericht om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en geïnspireerd te raken. U bent van harte uitgenodigd.

Uitnodiging Energiewerkplaats 28 oktober 2013