Energy Academy Europe en Energy Green Board bundelen de krachten voor energietransitie

18 september 2012

Energy Academy Europe en Energy Green Board bundelen de krachten voor energietransitie

Op 20 september gaat de Energy Academy Europe (EAE) van start, een internationaal centre of excellence voor onderwijs, onderzoek en innovatie op het gebied van energie. Bij haar start sluit de EAE een samenwerkingsovereenkomst met een coalitie van maatschappelijke organisaties die in het hart van de debatten over energietransitie staan: de Energy Green Board.

Energy Academy Europe en Energy Green Board bundelen de krachten

Door de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU), met een looptijd van vijf jaar, geven beide partijen op eigen wijze ondersteuning aan de noodzakelijke transitie naar  duurzame, betrouwbare en betaalbare energieoplossingen voor de toekomst waarin maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen. Enkele belangrijke activiteiten die in de MoU zijn vastgelegd bestaan uit de nauwe samenwerking als strategische kennis partners, gezamenlijk onderzoek, betrokkenheid n het onderwijs en kennisuitwisseling. Het blijft niet beperkt tot advisering, maar gaat uit van wederzijdse betrokkenheid.

EAE

De EAE wil in Nederland een internationaal centre of excellence voor energie onderwijs, onderzoek en innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een  duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst. Meer informatie is te vinden op de EAE website www.energyacademy.org.

Energy Green Board

De Energy Green Board bestaat uit organisaties die in het hart van de maatschappelijke debatten over energietransitie staan. Het is van groot belang dat in de energietransitie aansluiting wordt gezocht bij maatschappelijke vraagstukken. De partijen die zich hiervoor inzetten zijn: de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Friese Milieufederatie, Milieufederatie Noord-Holland, de Waddenvereniging, de Stichting Natuur en Milieu en het HIER Klimaatbureau.