Enquête Biodiversiteitsinitiatieven in Fryslân

Enquête Biodiversiteitsinitiatieven in Fryslân

Zoals een aantal van u weet is er door de FMF en Kening in de zomermaanden een enquête uitgezet in Fryslân om biodiversiteitsinitiatieven ter verzamelen.

Doel is, er is zorg over de dalende trend wat de biodiversiteit betreft, graag willen ‘we’ daar wat aan doen. Maar als je iets wilt doen dan zul je toch ook eerste moeten weten wat er allemaal al gebeurt?

Met die insteek zijn partners die zitting hebben in het Biodiversiteits Herstelprogramma van de Provincie Fryslân bij elkaar gaan zitten om te komen tot een dekkende aanpak.

Ten eerste komt er een kaart van Arjen Strijkstra in samenwerking met Van Hall Larenstein.

Deze kaart gaat over het insectennetwerk in Fryslân, waar liggen kansen, waar zijn nog witte vlekken, welke acties kunnen plaatsvinden op plaats 1, 2 of 3.

Ten tweede hebben wij als FMF en Kening meer dan 200 ingevulde enquêtes binnengekregen, heel hartelijk dank daarvoor ! Want onder de respondenten zaten ook meerdere van onze nieuwsbrief lezers. De informatie uit de ingevulde enquêtes is verwerkt tot een data-base en is overgedragen aan ecologisch Bureau Altenburg & Wymenga, zij maken een analyse met daaraan gekoppeld een advies.

De analyse en het advies zal gaan over de vervolgstappen. Hoe nu verder en op welke soorten gaan we inzetten.

Vanuit FMF en Kening zijn vijf aanbevelingspunten gefilterd uit de eerste opbrengst.

Wanneer alles in een digitale kaart is uitgewerkt dan gaan A&W, FMF, Kening, Provincie Fryslân en Bureau Noordtij een Groen Lunch Special organiseren eind oktober.

Daar wordt u vanzelfsprekend voor uitgenodigd en daar kunnen we met ons allen luisteren en bespreken hoe we nu echt met al deze informatie in de hand stappen kunnen gaan zetten van een dalende trend naar uiteindelijk een stijgende trend.

We zien u daar graag….

Dank voor uw inbreng !

Froukje Hernamdt

Profiel Froukje Hernamdt

Froukje Hernamdt

Projectleider & Programmamanager Biodiversiteit, RO, Cultuur en Duisternis