Enquête Friese inwoners over Circulaire Economie

6 mei 2021

Enquête Friese inwoners over Circulaire Economie

Beste inwoner van Fryslân: mogen wij 5-10 minuten van jouw tijd? Om jou een paar vragen te stellen over de circulaire economie: een economie waarin we slimmer en duurzamer omgaan met onze grondstoffen? Belangrijk, want momenteel gebruiken we wereldwijd 3x zoveel grondstoffen als wat de aarde jaarlijks kan leveren. We teren in op de reserves van de planeet.

Dat kan via bijgaande korte enquête:

Deelnemen

Deze enquête is opgesteld door een groep tweedejaars Bestuurskunde/Overheidsmanagement studenten aan de Thorbecke Academie van het NHL Stenden. Op verzoek van de Friese Milieu Federatie voeren zij een onderzoek naar de bekendheid van en de bereidheid naar het bijdragen aan een circulaire economie onder de inwoners van de provincie Fryslân. Met jullie hulp krijgen we meer inzicht in de kansen voor het meer circulair maken van de Friese economie.