Enquête en debatavond over het Friese landschap

17 maart 2014

Enquête en debatavond over het Friese landschap

Partoer en Kening fan ‘e Greide werken samen

kening vd greide logo

logo fries burgerpanel

 

 

 

 

 

De komende weken houdt Partoer in samenwerking met netwerkinitiatief Kening fan ‘e Greide een enquête onder leden van het Fries Burgerpanel. Zij krijgen een serie vragen voorgelegd over de kwaliteit en diversiteit het Friese landschap. Ook zonder de enquête in te vullen kunnen belangstellende meedoen aan de interactieve discussie, die op 25 maart in het Natuurmuseum Fryslân wordt gehouden.

Dat gebeurt met stemkastjes. Men kan dus weer stemmen, dit keer over uiteenlopende stellingen. Tevens wordt op de debatavond gekeken naar wat het manifest van de burgerjury Kening fan ‘e Greide aan reacties heeft opgeleverd. Partoer heeft het burgerjuryproces beschreven en zal haar aanbevelingen presenteren. Het doel van de avond is om te onderzoeken welke rol de burger kan hebben in het ondersteunen van een weidevogelvriendelijk(er) landschap.

Burgers betrekken

Met de enquête willen Partoer en Kening fan ‘e Greide de inwoners van Fryslân betrekken bij de discussie over de inrichting en toekomst van ons landschap. Landschap is van en voor iedereen. Mensen hebben er vaak verschillende meningen over. De één heeft weinig moeite met nieuwe ‘stadse’ elementen in het landschap. De ander hecht aan het oude, vertrouwde.

Wat zijn uw voorkeuren en wensen wat betreft het landschap om u heen? Wat vindt u van de ontwikkelingen die gaande zijn in het landschap? Is dit goed of slecht? Hoe moet landschap er uitzien? Wie zijn verantwoordelijk? Wat kunt u als bewoner zelf doen? Dit zijn vragen die gesteld worden in de enquête.

Enquête voor iedereen

De enquête bestaat uit drie delen. Eerst wordt gevraagd naar de eigen voorkeur voor bepaalde typen landschappen in Fryslân. Vervolgens wordt gevraagd naar de mening over ontwikkelingen van in het Friese landschap. Tenslotte wordt gevraagd naar wie er verantwoordelijk zijn voor het behoud van) het landschap van Fryslân. De onderzoeksresultaten worden onder meer voorgelegd aan beleidsmakers en politici.

Meedoen en informatie

De panelavond in het Natuurmuseum Fryslân is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. Meedoen aan de enquête is eenvoudig; surf naar www.friesburgerpanel.nl/