Enquête over Friese natuur

1 februari 2017

Enquête over Friese natuur

koe1De teloorgang van de natuur is een veelbesproken thema in de provincie Fryslân, zo bleek vorig jaar toen in de Leeuwarden Courant het onderwerp Landschapspijn uitgebreid aan de orde kwam.

Friezen voelen zich nauw verwant met hun leefomgeving. Het provinciebestuur, dat momenteel druk werkt aan een nieuw plan voor de natuur, kan daar niet omheen.

Om de bevolking bij het maken van de plannen te betrekken, vragen de Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea samen met de Leeuwarden Courant burgers hun mening te geven over dit onderwerp. In de krant van komende zaterdag wordt daarom een enquête gepubliceerd. De uitkomsten ervan gaan naar de provincie, zodat die ze kan gebruiken als bouwstenen voor het toekomstige natuurbeleid.

Doet u ook mee?

Wilt u ook meedoen aan de enquête? Lijkt het u leuk om uw mening te geven over het toekomstige natuurbeleid in Fryslân? Komende zaterdag wordt de enquête gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. De enquête wordt tevens digitaal gepubliceerd.