Essaywedstrijd over de natuur in Fryslân

13 oktober 2015

Essaywedstrijd over de natuur in Fryslân

Natuur en landschap zijn erg belangrijk voor mensen, planten en dieren. Natuur en landschap zijn ook het bestaansrecht van onze vereniging. It Fryske Gea is in 1930 ontstaan uit zorg over het verdwijnen ervan. Inmiddels beschermt It Fryske Gea al 85 jaar natuurterreinen in de provincie Fryslân door aankoop en zorgvuldig beheer. Zo zijn gebieden blijven bestaan die rijk zijn aan natuur en waar te zien is hoe de natuur zich in wisselwerking met het menselijk gebruik heeft ontwikkeld. Buiten de natuurgebieden zien we dat er steeds minder plek is voor planten en dieren en dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat door intensiever gebruik en schaalvergroting. Het Friese landschap wordt op een toenemend aantal plaatsen gedomineerd door bedrijfsterreinen, grote stallen in strakke monotone weiden, autowegen en windmolens. Deze en nog komende veranderingen vragen om een bezinning. Hoe moet de rol van It Fryske Logo - It Fryske GeaGea als beschermer in de toekomst worden ingevuld?

De 85ste verjaardag van It Fryske Gea is een mooie gelegenheid voor deze bezinning. It Fryske Gea roept daarom belangstellenden op om een essay te schrijven over de natuur in Fryslân over vijftien jaar.

Essay: De natuur in Fryslân over vijftien jaar
Het essay schetst een beeld hoe de natuur in Fryslân er over 15 jaar uitziet en welke rol de dan honderdjarige vereniging It Fryske Gea als natuurbeschermingsorganisatie daarin heeft. Wij denken dat de komende 15 jaar belangrijke thema’s zullen zijn:

·     De uit het Friese landschap verdwijnende natuur; natuur die alleen maar meer in natuurterreinen voorkomt
·     Binding (het behoud van) van mensen met de natuur
·     Waar liggen de beperkingen voor It Fryske Gea? Wat moet wel of juist niet worden opgepakt?·     Is er plaats voor grote dieren (als das, otter, edelhert) in de natuur; hoe verhoudt zich dat tot verkeer en veiligheid, tot landbouw en schade?

– In het essay geeft u aan hoe It Fryske Gea vanaf nu naar de door u gewenste situatie toe moet groeien.
– Het essay kent een lengte van maximaal 3.000 woorden. Het kan worden ingezonden via 
info@itfryskegea.nl en via de post: It Fryske Gea, Postbus 3, 9244ZN Beetsterzwaag.
– Alle essays worden eigendom van It Fryske Gea, maar bij gebruik zal de bron worden vermeld.
– Alle inzenders ontvangen een ontvangstbevestiging.

De essays moeten zijn ingediend voor 1 januari 2016.

Een deskundige jury beoordeelt de essays. De beste tien essays worden gepubliceerd op de website van It Fryske Gea. De winnaar ontvangt een prijs: een gratis verblijf in één van de vakantiewoningen van de Twaalf Landschappen. Ook wordt aan het winnende essay aandacht besteed in het magazine van It Fryske Gea.