Excursie Training Energieboswachters naar zonnepark De Kie bij Franeker

Excursie Training Energieboswachters naar zonnepark De Kie bij Franeker

Op vrijdagmiddag 17 mei jl. stapten 15 Energieboswachters – in opleiding – met hesje en stootcap tussen de zonnepanelen van zonnepark De Kie bij Franeker. Een bijzondere gebeurtenis, want zonneparken zijn zwaar bewaakt en ten strengste verboden te betreden.

23 mei 2024

Ze werden ontvangen door Jade Sinkgraven en Joran Kuperus van Novar. Na het bespreken van de nodige veiligheidsinstructies gingen de hesjes aan, de stootcaps op en mocht men het park betreden. Joran vertelde uitgebreid over de ontwikkeling van het park, de techniek en de werking van de zonnepanelen. En over het huidige beheer en ideeën voor de nabije toekomst.

Van grasland tot zonnepark
De Energieboswachters zijn momenteel in opleiding en de excursie naar dit zonnepark is een onderdeel van de training. Zonnepark De Kie is een park dat gebouwd is in 2018 en een omvang heeft van 12 hectare. Met ruim 29.000 panelen wordt stroom opgewekt voor maar liefst 3.800 huishoudens.

Jade Sinkgraven van Novar vertelde dat De Kie is gebouwd op grasland bestemd voor de veeteelt waardoor de natuurwaarde toentertijd waarschijnlijk niet heel hoog was. Ze wisselde ook veel ideeën uit met de Energieboswachters over concrete maatregelen voor het realiseren van meer natuur op deze plek. Bij de bouw in 2018 werd destijds, volgens toenmalige regelgeving, alleen rekening gehouden met het behouden van eventueel bestaande natuur. Inmiddels kijken we meer op een andere manier naar de ontwikkeling van zonneparken en wordt meer rekening gehouden met de extra kansen voor natuur en biodiversiteit.

Het valt de aanwezige Energieboswachters op dat bij De Kie inmiddels wat meer diversiteit waar te nemen is dan bij het aangrenzende perceel. Doordat het zonnepark niet bemest en bespoten wordt en alleen gemaaid, kan de natuur rustig haar gang gaan. Eén van de deelnemende Energieboswachters vertelde tijdens de excursie in korte tijd al zo’n 15 verschillende plantensoorten te hebben gezien.

Suzanna Bekkema, projectleider Training Energieboswachters bij de Friese Milieu Federatie, vond dat de excursie waardevolle inzichten gaf: ‘We hebben veel geleerd over de techniek en bouw van zonneparken. Maar ook hebben we kunnen zien dat als we de bodem met rust laten er al meer groeit en bloeit dan voorheen. Ook al is het een ouder park met andere uitgangspunten voor de ontwikkeling dan nu. Dit park is zeker geen schoolvoorbeeld voor ontwikkeling van meer natuur en biodiversiteit, maar het laat wel zien welke extra kansen er liggen voor natuurontwikkeling middels nieuwe energieprojecten. Mits we maar landschap en natuur vanaf het allereerste begin als belangrijk uitgangspunt nemen bij de ontwikkeling.’

Studenten onderzoeken kansen voor Natuur & Biodiversiteit
Ondanks dat het park al wat langer geleden is gebouwd is er wel degelijk nog winst te behalen voor natuur en biodiversiteit in dit bestaande zonnepark. Deelnemende studenten van de opleiding Aarde, Water en Klimaat van MBO Life Sciences in Leeuwarden, hebben De Kie als project gekozen voor hun praktijkopdracht. Zij onderzoeken welke winst er te behalen is en komen met concrete aanbevelingen.

Jade Sinkgraven van Novar en de studenten zien zeker kansen voor de ontwikkeling van meer natuur. Bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, door het toevoegen van struweel langs het hekwerk en meer kruidenrijk grasland wat voor bodem en insecten positief is. We zijn benieuwd naar alle suggesties die de studenten zullen aandragen bij hun eindpresentatie.

De Training Energieboswachters loopt nog door met een theorieavond waar Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland zijn kennis deelt over de geschiedenis van het Friese landschap en hoe dit toe te passen in het hier en nu. De slotbijeenkomst van de training is op 5 juni; dan presenteren de Energieboswachters hun praktijkopdrachten.

‘Sommige Energieboswachters gingen bij de excursie in op het technische deel, andere hadden meer vragen vanuit het natuurperspectief. Dat is eigenlijk precies de kruising van de training – hoe kun je natuur en energieprojecten goed aan elkaar koppelen zodat we het beste van beide werelden creëren. Er is best veel mogelijk, als we maar de juiste uitgangpunten nemen’, besluit Suzanna Bekkema van de FMF.

Deze excursie naar zonnepark De Kie werd mogelijk gemaakt door Novar en was een waardevolle aanvulling op de Training Energieboswachters.

Meer informatie over de Training Energieboswachters

Tags:

Voor meer informatie of opmerkingen, neem contact op met:

Profiel Suzanna Bekkema

Suzanna Bekkema

Externe professional op het gebied van Klimaat & Energie