Ferd Crone, burgemeester Capital of water technology, opent WaterWonderLab in Natuurmuseum Fryslân

21 mei 2013

Ferd Crone, burgemeester Capital of water technology, opent WaterWonderLab in Natuurmuseum Fryslân

Samenwerking Wetsus en Natuurmuseum levert permanente watertechnologie-experience op.

WaterWonderLab in Natuurmuseum Fryslân

In Leeuwarden, Capital of water technology, is vanaf 24 mei een permanent waterlab ingericht waar van alles te doen en te beleven valt. Wetsus nam hiervoor het initiatief, omdat in de capital of water technology iets dergelijks nog ontbrak. Wetsus heeft bovendien een afdeling Talent, die zich richt op het enthousiasmeren van jeugd voor watertechnologie. Het Natuurmuseum  was meteen te vinden voor het idee, vooral omdat water een onderwerp is dat veel kinderen aanspreekt. Eerdere activiteiten rond dit thema hebben veel bezoekers getrokken. Op vrijdag 24 mei opent burgemeester Ferd Crone het WaterWonderLab in bijzijn van een schoolklas en een echte waterprofessor.  

Watertechnologie is waar het om draait bij Wetsus. Het in Leeuwarden gevestigde onderzoeksinstituut doet baanbrekend werk en staat wereldwijd hoog aangeschreven. Wetsus streeft ernaar om jongeren al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de wereld van water. En waar kan dat beter dan in het museum dat in 2012 de BankGiro Loterij Museumprijs won als ‘Beste op kinderen gerichte museum van Nederland’? Het Natuurmuseum Fryslân en Wetsus bieden met deze expositie de bewoners en bezoekers van Leeuwarden en Fryslân de mogelijkheid om te zien en vooral ervaren wat watertechnologie is en hoe dit toegepast wordt. Natuurlijk op de speelse en verrassende manier waarop dat van het Natuurmuseum te verwachten is.

Om dit concept te realiseren is een grote zaal in het museum vrijgemaakt voor het WaterWonderLab. De waterprofessoren van Wetsus en de educatiemedewerkers van het museum hebben samen de ideeën uitgewerkt. Naast Wetsus en het Natuurmuseum hebben Vitens, de Gemeente Leeuwarden, de Provinsje Fryslân, Centre of Expertise Water Technology en de Water Alliance geld beschikbaar gesteld om hetWaterWonder Lab te realiseren.

In het WaterWonderLab draait het om plezier met watertechnologie. In het lab staan een zevental watertafels centraal waar verschillende proefjes gedaan kunnen worden rond de eigenschappen van water. Het water dat voor de proefjes en opstellingen nodig is wordt via een waterzuiveringssysteem hergebruikt. Bijzonder is dat iedere woensdagmiddag een waterprofessor van Wetsus aanwezig zal zijn om met de kinderen dieper op de stof in te gaan.

Noot voor de redactie

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de opening, 24 mei aanstaande, 14.00 uur in het atrium van het Natuurmuseum. De openingshandeling wordt verzorgd door burgemeester Ferd Crone.  Een waterprofessor van Wetsus gaat daarna met schoolkinderen aan de slag in het WaterWonderLab.

Voor meer informatie:  over de opening en Wetsus: Hester Henstra, PR and communication manager Wetsus,  tel. 058 2843000. Natuurmuseum Fryslân: Gerk Koopmans, directeur, tel. 058 2332244