FMF en Kening fan ‘e Greide starten project Boerderij van de Toekomst

13 februari 2015

FMF en Kening fan ‘e Greide starten project Boerderij van de Toekomst

Ruim 40 studenten van Van Hall Larenstein en het Nordwin College uit Leeuwarden onderzoeken hoe de duurzame boerderij van de toekomst omgevingsbewust en rendabel kan produceren. Vijf studenten van de opleiding ‘Gamedesign’ van het Friesland College/de Kweekvijver maken van de resultaten van dit onderzoek een computerspel. Gamers managen met dit spel de  duurzame boerderij van de toekomst.  Van Hall Larenstein en het Nordwin College zullen de game opnemen in hun onderwijsprogramma.

Op dinsdag 17 februari is de officiële start van het project Boerderij van de Toekomst van de Friese Milieu  Federatie  en Kening fan ‘e  Greide. De studenten krijgen een rondleiding op de boerderij van weidevogelboer Thom Miedema. De landbouwstudenten geven een presentatie over de belangrijkste thema’s waar de duurzame boerderij van de toekomst aan moet voldoen. De gamedesign-studenten geven een beeld van het computerspel.

De landbouw staat voor een grote uitdaging. Zij moet rekening houden met het opheffen van het melkquotum, de wens tot schaalvergroting en efficiënter produceren en anderzijds het behouden en versterken van het Friese landschap en onze biodiversiteit.

Programma dinsdag 17 februari/Start Boerderij van de Toekomst

14:00 uur: programma bij boer Thom Miedema:

  • Ontvangst studenten.
  • Rondleiding over de boerderij.

+/- 15:00 uur: programma in de kerk van Blessum (4 minuten lopen vanaf de boerderij):

  • Welkomstwoord door Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie).
  • Voordracht door Pieter van der Werff (directeur Nordwin College) over hoe het spel wordt geïntegreerd in het onderwijs.
  • Presentatie van de belangrijke thema’s door studenten van Van Hall Larenstein.
  • Presentatie van het computerspel door studenten van het Frieslandcollege/de Kweekvijver .
  • Presentatie van Thom Miedema over duurzaam werken op de boerderij.
  • Gelegenheid voor de pers om met studenten en inleiders te praten.

Locatie:
Boerderij van Thom Miedema:
It Súd 4, 9032 XG, Blessum
De kerk: Buorren 2, 9032 XC Blessum

Boerderij van de Toekomst is een project van Van Hall Larenstein, Nordwin College, Friesland College, Kening fan ‘e Greide en Friese Milieu Federatie. Boerderij van de Toekomst is financieel mede mogelijk gemaakt door Doorzaam Door, het Nordwin College en provincie Fryslân.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door: 

Projectleider Froukje Hernamdt; tel. (058)7600769; e-mail f.hernamdt@friesemilieufederatie.nl

Projectmedewerkers Yvette van Dijk; tel. (058) 7600764 of Cynthya Russchen; tel. (058) 7600751.