FMF Jaarverslag 2015

20 juni 2016

FMF Jaarverslag 2015

Hans van der Werf 03

Concreet, lokaal en zichtbaar aan de slag

“De FMF wil concreet, lokaal en zichtbaar aan de slag door initiatiefnemers van duurzame projecten met elkaar te verbinden, te ondersteunen en hun belangen te behartigen.” Dit zegt FMF directeur Hans van der Werf in het jaarverslag 2015 van de FMF.

Friesland bruist. De provincie loopt voorop met de ontwikkeling van duurzame initiiatieven. Het is een tendens die de Friese Milieu Federatie niet alleen toejuicht, maar ook actief ondersteunt.

In het FMF jaarverslag 2015 komen de verschillende beleidsterreinen Mens en Energie, Mens en Lifestyle, Mens en Natuur en Mens en Omgeving aan de orde door interviews met de projectleiders Simon Bijlsma, Arnoud de Vries, Froukje Hernamdt en Oscar Jansen.

“De verhalen getuigen van ambitie en  de resultaten zijn goed”, aldus FMF voorzitter Pieter de Haan. “In de titels van de programma’s zien we dat ze allemaal beginnen met het woordje ‘Mens’. Dit illustreert dat de mens centraal staat in het werk van de FMF. De mens floreert in een omgeving die kwaliteit heeft, divers is, fraai en duurzaam. Daar draagt de FMF aan bij. Dat is ons werk.”

Lees het jaarverslag van de FMF