FMF ondertekent intentieverklaring “Groen verbonden”

14 oktober 2013

FMF ondertekent intentieverklaring “Groen verbonden”

Op 10 november, op de dag van de duurzaamheid, hebben een groot aantal organisaties de intentieverklaring “Groen verbonden,  Werken aan de uitdagingen van morgen” ondertekend, waaronder de Friese Milieu Federatie, Nordwin, Van Hall, Wetsus en gemeente Leeuwarden.

De partijen willen intensiever gaan samenwerken als het gaat om:

  • het groen duurzaam inrichten en gebruiken van de gebouwen en voorzieningen op het Agora terrein;
  • het bijdragen aan een ecologisch verantwoord beheer van deze terreinen en het aangrenzende Potmargegebied;
  • te streven naar toekenning van labels voor duurzaamheid van gebouwen, terreinen en activiteiten;
  • het afstemmen van het groene onderwijs op vragen vanuit een zich duurzaam ontwikkelend werkveld;
  • te streven naar verdere bewustwording van het belang van duurzaamheid  onder medewerkers, studenten en burgers;
  • het etaleren van de activiteiten en resultaten op deze terreinen van de deelnemende organisaties.

Met het ondertekenen van deze intentieverklaring committeren onderstaande organisaties zich aan het uitwerken van een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst en een plan van aanpak om de actiepunten zo spoedig mogelijk te concretiseren en in gang te zetten. Zij nodigen andere partijen van harte uit om zich hierbij aan te sluiten en gezamenlijk te werken aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

Intentieverklaring groen verbonden2013