FMF Position Paper Monomestvergisting

14 september 2023

Position Paper Monomestvergisting

De FMF constateert dat er momenteel veel aandacht is voor monovergisters. De monovergister wordt vaak gezien als een goede oplossing voor de transitie naar duurzame energie en zou een bijdrage moeten leveren aan duurzame landbouw. Omdat wij zien dat er momenteel veel vergunningen worden aangevraagd, vinden wij het belangrijk dat er een helder toetsingskader komt voor gemeenten om deze vergunningen goed te kunnen beoordelen. Daarom hebben wij een aantal zaken op een rij gezet die naar ons idee bij de beoordeling van de vergunningen moeten worden meegenomen.

Om tot een weloverwogen beoordeling te komen, zal de gemeente diverse zaken met elkaar moeten afwegen en onderzoeken. Het gaat zowel om de omgevingskwaliteit, het landschap, duurzame energie als ook om de landbouwtransitie. Uiteraard heeft dit betrekking op de impact op het milieu.

De verscheidenheid aan invalshoeken, de verschillende terreinen waarop deze ontwikkeling betrekking heeft en de beperkte kennis over deze nieuwe technieken maken het tot een complex vraagstuk. Met deze position paper roepen wij vanuit de FMF gemeenten op om bij de beoordeling van de vergunningen alle aspecten mee te nemen.

Position Paper Monomestvergisting