FMF zet duurzame initiatieven op de kaart

3 mei 2012

FMF zet duurzame initiatieven op de kaart

Er gebeurt veel op het gebied van duurzame ontwikkeling in Fryslân: elektrisch varen, Friese Zonnebootrace, rijden op groen gas, zonnepanelen, energiecoöperaties en nog veel meer. Het is alleen nog onduidelijk wie waarmee bezig is en waar deze duurzame initiatieven in Fryslân zijn.

Daarom is de Friese Milieu Federatie in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties van Groningen en Drenthe gestart met de website www.duurzameinitiatieven.nl. Deze website laat zien waar de inspirerende duurzame initiatieven in Fryslân, Groningen en Drenthe zitten. We willen ervoor zorgen dat  de duurzame initiatiefnemers elkaar kunnen vinden, inspireren en motiveren.

We nodigen u van harte uit om uw duurzame initiatief op www.duurzameinitiatieven.nl aan te melden.

Naast het ontwikkelen van de digitale kaart, worden er bijeenkomsten georganiseerd waar kennisuitwisseling en contact leggen centraal staan. De duurzame initiatiefnemers komen tijdens deze bijeenkomsten in contact met partijen zoals de overheid, netwerkorganisaties en bedrijven en hebben de kans om hun vragen bij de verschillende partijen neer te leggen.

Lokale Energie Voorwaarts!
De website www.duurzameinitiatieven.nl is onderdeel van het project Lokale Energie Voorwaarts! Dit project is een initiatief dat voortkomt uit het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). Doel van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling is het ontwikkelen, ondersteunen en verder verspreiden van effectieve leerprocessen die duurzame ontwikkeling mogelijk maken en versnellen.

Het project Lokale Energie Voorwaarts! wordt in Fryslân uitgevoerd door de Friese Milieu Federatie en in Groningen door de Natuur en Milieufederatie Groningen. De FMF voert het project uit in samenwerking met twee leerbedrijven. Bij de leerbedrijven werken MBO en HBO studenten van  Stenden University, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, ROC Friesland College en ROC Friese Poort. Daarnaast werkt de FMF samen met Doarpswurk/Netwerk Duurzame Dorpen.

Concreet doel van Lokale Energie Voorwaarts! is de ondersteuning van dorpen die zelf in hun eigen energie willen voorzien. De FMF begeleidt initiatieven in Reduzum, Oentsjerk, Noordwolde-Zuid en de Leeuwarder wijk Camminghaburen.

Meer informatie? Neem contact op met Eelke Broersma, tel.: 058 – 2890303 /email: e.broersma@friesemilieufederatie.nl.

FMF zet duurzame initiatieven op de kaart 3 mei 2012