FMF dient zienswijze in betreffende de gaswinning in de Waddenzee

8 oktober 2021

Zienswijze voorgenomen gaswinning in de Waddenzee

De FMF heeft een zienswijze ingediend betreffende de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee. Hieronder treft u de inleiding aan. Ook kunt u via de onderstaande knop de gehele zienswijze downloaden in pdf.

Geachte minister,

In de Staatcourant van 26 augustus 2021 (publicatienummer 39232) publiceerde u uw kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten en milieueffectrapportage Gaswinning Ternaard. Het betreft het voornemen van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) om gas te gaan winnen uit het gasveld ten noorden van het dorp Ternaard. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder de Waddenzee.

Blijkens uw publicatie kan tot en met 7 oktober 2021 gereageerd worden op de ontwerpbesluiten. Van dit recht maken we bij deze tijdig gebruik.
We verzoeken u met klem om deze voorgenomen gaswinning niet toe te staan en hiervoor geen vergunning te verlenen aan de NAM. Daarvoor geven wij u twee redenen:

1. Gaswinning onder de Waddenzee ondermijnt de energietransitie.
2. Gaswinning onder Waddenzee leidt tot schade aan de natuur en landschap.

Download de zienswijze