Fries duurzaamheidsbeleid schiet te kort

26 september 2012

Fries duurzaamheidsbeleid schiet te kort

Friesland moet meer doen met wind- en zonne-energie, wil het de zelf vastgestelde duurzame energiedoelstellingen voor 2020 halen. Nienk Hoepman van de provincie Fryslân stelde dinsdagavond op een debatavond van de Friese Milieu Federatie vast, dat met het huidige beleid de doelstelling van 14 procent duurzame energie en 20 procent minder CO2-uitstoot bij lange na niet wordt gehaald. Dit bericht de Leeuwarder Courant.

Friesland moet meer inzetten op zonne-energie, zei Hoepman. Van de huidige 5 hectare oppervlakte aan zonnepanelen moet de provincie naar 3650 hectare. Ook het aandeel windenergie moet flink omhoog. Dit kan evenwel met de helft van het huidige aantal windmolens. Die hebben namelijk gemiddeld slechts een vermogen van 0,5 megawatt, terwijl moderne turbines wel 3 megawatt halen.

Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie stelde voor dat Friesland moet inzetten op een ander landschap. Hij bepleitte delen van de provincie in te richten als energielandschap met windmolens en zonnepanelen.

Klimaatwetenschapper Pier Vellinga van de Amsterdamse VU en de Wageningse Universiteit hield het publiek, aldus de Leeuwarder Courant, ter relativering voor, dat Friesland de wereld niet hoeft te redden. ;Duurzame energie zorgt voor lokale werkgelegenheid. Productie van energieopwekkers, installatie en onderhoud leveren veel werkgelegenheid op. Er gaat jaarlijks 7 miljard euro naar de fossiele energieopwekking om de energievretende industrie overeind te houden. Dit geld verdwijnt nu naar Rusland en het Midden-Oosten. Dat kun je beter in eigen land investeren. Dat levert meer werk op.;

Lees het artikel in het Friesch Dagblad over deze avond.