FRIESE DIALOOG OVER EUROPA

2 oktober 2018

FRIESE DIALOOG OVER EUROPA

Wat vinden Friezen van Europa?

Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan,
stelde de Franse president Macron in een toespraak in Straatsburg in april dit jaar. Om
dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers
nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel
worden er, in navolging van Frankrijk, in elke EU-lidstaat
lokale dialogen over de
toekomst van Europa gehouden.

De dialoog in regio Leeuwarden vindt plaats op maandag 15 oktober van 19:00 tot
21:00 in Places of Hope
in de Kanselarij in Leeuwarden. In Places of Hope wordt
gewerkt aan twee ateliers over het veenweidegebied en over het ‘Het zelfbewuste
Noorden’. In het midden van deze creatieve toekomstprojecten gaan we met elkaar in
gesprek over de koers van Fryslân en Europa.

Welke toekomst ziet u voor zichzelf en anderen binnen de Europese Unie?
Over welke onderwerpen wilt u dat Europese leiders het met elkaar eens worden?

Hoe denkt u over Europese samenwerking rondom natuur en landbouw? Wat staat voor
u bovenaan in de Europese agenda?

Dit is uw kans om invloed uit te oefenen op de prioriteiten van de Europese Unie. We
nodigen u daarom graag uit om uw ideeën met ons te delen tijdens de Friese dialoog. Het
belooft een gezellige bijeenkomst te worden met hapjes en drankjes.
Hans van der
Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie
en betrokken bij het initiatief Kening fan
‘e Greide, zal de avond introduceren met een inspirerend verhaal over de transitie om
landbouw en natuur te verbinden en hoe Europa ons hierbij kan helpen. Na deze
introductie gaan we met elkaar in gesprek en formuleren zo samen de Friese agenda
voor Europa.

De uitkomst van de bijeenkomst wordt in december samen met de inbreng van
bewoners uit andere Nederlandse steden gepresenteerd aan de Europese Commissie
en met de uitkomsten van dialogen in de 27 lidstaten van EU gebruikt voor het
bepalen van de prioriteiten voor de EU voor de komende vijf tot tien jaar.

Meld u via deze link aan om deel te nemen aan de dialoog of stuur een mail naar info@netdem.nl

Wees snel, er is slechts plaats voor 45 deelnemers.

Raak alvast geïnspireerd door de verschillende scenario’s te bekijken in het
‘Witboek over de toekomst van Europa’
https://ec.europa.eu/commission/whitepaper-fu