Friese editie Living Planet Report voor CdK Jorritsma

18 juli 2012

Friese editie Living Planet Report voor CdK Jorritsma

Commissaris van de Koningin John JorritsmaCommissaris van de Koningin John Jorritsma zal op dinsdag 17 juli de Friese editie van het Living Planet Rapport 2012 van het Wereld Natuur Fonds over de gezondheid van de aarde in ontvangst nemen. Tevens zullen de initiatiefnemers van ‘Kening fan de Greide’ hun plannen presenteren. In de Nederlandse editie van het Living Planet Rapport 2012 wordt ons land in een mondiale context geplaatst. Energieconsumptie beslaat de helft van de Nederlandse voetafdruk en we zijn steeds afhankelijker van productieve gronden, ecosysteemdiensten en biodiversiteit elders in de wereld. Voor Fryslân is het rapport aangepast met specifieke voor Fryslân geldende omstandigheden.

 

Kening fan de Greide

Kening fan de Greide (Koning van de Weilanden) is een multidisciplinair meerjarig samenwerkingsprogramma waarin de grutto symbool staat voor de wereldwijd unieke kwaliteiten van ons weidelandschap en al het leven daarin en omheen.

Het samenwerkingsprogramma wil door bewustwording en het ontwikkelen van daadwerkelijk perspectief, mensen binnen en buiten de provincie inspireren tot de mentaliteitsverandering die nodig is voor het vinden van duurzame oplossingen voor behoud en ontwikkeling van deze bijzondere kwaliteiten.

We zijn ervan overtuigd dat juist de integrale benadering (met inzet van landbouwondernemers, wetenschappers, kunstenaars, beheerders, beleidsmakers en mensen die de boodschap op een leuke manier kunnen vertalen) de boodschap bij een brede doelgroep kan laten landen en daarmee de bewustwording vergroten. Dat alles moet leiden tot een stevig maatschappelijk draagvlak voor de herontwikkeling van de potentiële unieke kwaliteiten van ons agrarische landschap dat meer dan 70% van het grondgebied van de provincie Fryslân beslaat. In feite gaat het om de vraag: wat is de kwaliteit van het weidelandschap (ons culturele erfgoed) ons waard?

Initiatiefnemers samenwerkingsverband “Kening fan de Greide”: Natuurmuseum Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Waddenacademie, Skriezekrite Idzegea, Hafabra Fryslân, IVN, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, BFVW en Vogelbescherming-Nederland.

Lees hier de officiële uitnodiging voor de aanbieding Friese editie van het Living Planet Report