FMF begeleidt 9 Dorpsinitiatieven in Verduurzaming Woningen na uitgevoerde Pilots in 2023

29 februari 2024

FMF begeleidt 9 Dorpsinitiatieven in Verduurzaming Woningen na uitgevoerde Pilots in 2023

Na een succesvolle pilotfase in 2023, waarbij de Friese Milieu Federatie (FMF) drie dorpsinitiatieven in Kimswerd, Balk en Ingwierrum begeleidde, zet de FMF een stap verder door negen nieuwe initiatieven te ondersteunen in het verduurzamen van woningen. In de afgelopen fase hebben energieadviseurs de inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen, waarmee de basis is gelegd voor concrete stappen in de verduurzaming van woningen. 

Met financiering vanuit de Participatiecoalitie streeft de FMF ernaar om in 2024 minimaal 324 concrete maatregelen te realiseren binnen deze nieuwe dorpsinitiatieven. De ondersteuning van deze bewonersinitiatieven heeft tot doel om tastbare resultaten te boeken, vergelijkbaar met de aanpak in Kimswerd, Balk en Ingwierrum. 

De maatregelen omvatten bekende duurzaamheidsopties zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, isolerend glas, zonnepanelen, warmtepompen, hybride ketels, zonneboilers, ventilatiesystemen, afgiftesystemen voor lage temperatuurverwarming en groene daken. Hoewel groene daken een rol spelen, benadrukt de FMF het belang van een gebalanceerde benadering, waarbij geen enkele maatregel de overhand mag krijgen. 

We staan klaar om samen met samenwerkende partners de expertise te bundelen en in te zetten, met als doel niet alleen de ecologische voetafdruk te verminderen, maar ook de levenskwaliteit van bewoners te verbeteren. De ervaringen uit de pilots in 2023 zullen als waardevolle lessen dienen voor een nog effectievere uitvoering van het verduurzamingsproces in de komende projecten.