Friestalige natuur-app Fauna yn Fryslân

17 november 2014

Friestalige natuur-app Fauna yn Fryslân

Fauna yn Fryslân; Friesche Fauna app, in het Frysk
Fauna yn Fryslân; Friesche Fauna app, in het Frysk

Op vrijdag 14 november is in de Buitenplaats te Earnewâld een nieuwe gratis Friestalige app gelanceerd: Fauna yn Fryslân. De app beschrijft meer dan 200 diersoorten die karakteristiek of belangrijk zijn voor Fryslân; dit betreft bijna 100 vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën en insecten. Verder bevat de app natuurfoto’s, geluidsopnamen, verspreidingskaarten en informatie over de soort in de Friese taal. Met GPS kan de gebruiker de app – die je ook kunt gebruiken als je niet online bent – ook heel goed in het veld gebruiken. De app bevat allerlei geografisch materiaal zoals een kaart met bodemsoorten, informatie over natuurgebieden, wandelroutes, vogelhutten, eendenkooien, terpen en vroegere stinzen.

De app bevat bovendien de eerste volledige integrale lijst met bijna 1500 faunasoorten waar een Friese naam voor bestaat; deze lijst is zowel in het Nederlands als het Fries te raadplegen. Voor de jongeren is een natuurquiz opgenomen om  de kennis van de natuur te toetsen en uit te bouwen. Komend halfjaar zal op basis van ervaringen van gebruikers een update gerealiseerd worden. Bovendien wordt een boek voorbereid waarin de 200 diersoorten ook beschreven worden. Boek en app zijn onderdeel van een groter project: Natuur in Fryslân. De app is een initiatief van Taalburo Popkema en Uitgeverij Wijdemeer. Naturalis in Leiden tekent voor de techniek en heeft veel biologische informatie geleverd. De app is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, It Fryske Gea en de BFVW.  In de App Store en de Play Store is de app te vinden met de trefwoorden: Fauna Fryslan.

Android versie Fauna yn Fryslân
Android versie Fauna yn Fryslân
iPhone versie Fauna yn Fryslân
iPhone versie Fauna yn Fryslân