Friezen geven landschap een 7.7

30 september 2014

Friezen geven landschap een 7.7

Friezen zijn over het algemeen tevreden over het Friese landschap, maar er worden suggesties voor verbetering gegeven op het gebied van woningbouw, industrieterreinen, wegen en windmolens.

Dit is de rode draad in de uitkomsten van de enquête die volgde op de uitzending van de tv-serie Moai Fryslân via Omrop Fryslân. Ruim 500 Friezen hebben de enquête ingevuld en zij gaven het Friese landschap een 7,7. Dit is een lager cijfer dan twee jaar geleden, toen gaven de Friezen het landschap een 8,1.
Ontwikkelingen op het gebied van wegen, landbouw, bedrijventerreinen en windenergie baren zorgen. Van de respondenten vindt 21 procent dat zijn omgeving door nieuw aangelegde wegen wordt aangetast, daar is 26 procent het grotendeels mee eens. “De Haak om Leeuwarden en de Centrale As zijn intussen in uitvoering en dat zie je in de cijfers terug,” aldus Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie.

Volgens 70 procent van de respondenten passen bedrijfsterreinen niet in de omgeving en bijna 60 procent ziet liever geen windmolens in het landschap.

Ruim de helft van de respondenten heeft de tv-serie Moai Fryslân gezien. De serie riep gevoelens van trots op en werd door de mensen als mooi ervaren. Een aantal mensen gaf aan door de tv-serie Moai Fryslân ook gemotiveerd te zijn om zelf aan de slag te gaan met ruimtelijke kwaliteit. “Daar kun je wat mee doen”, stelt De Vries. “Je kunt ze vooraf betrekken bij ruimtelijke plannen, hun mening vragen en suggesties opdoen.”

Bekijk hier de resultaten van de enquête Moai Fryslân.