Friezen kiezen voor afval als grondstof

15 november 2012

Friezen kiezen voor afval als grondstof

poepjes

Hoe kunnen we de afvalberg in Fryslân kleiner maken? Dat was de centrale vraag op het symposium ‘Meer groei door minder afval’ op woensdag 14 november in de Kanselarij in Leeuwarden. Zo’n honderd deskundigen uit de wereld van de afvalverwerking kwamen bijeen en stortten zich op die vraag. Het antwoord: hergebruiken, recyclen en innoveren.

Fryslân moet af van de afvalberg. Dat is nodig om tot een duurzamere samenleving te komen. Grondstoffen worden schaarser en daardoor duurder. Daarom moeten we zowel bij de productie als de consumptie van goederen duurzamer gaan leven. Alleen dan kan Fryslân groeien.

De gemiddelde Fries gooit nog steeds teveel in de container voor het restafval, zo bestaat een-derde van het restafval uit gft. Dat is jammer, want veel van wat we weggooien, kan een tweede leven krijgen door hergebruik of recycling. Dit sluiten van de grondstoffenkringloop is één van de belangrijkste uitdagingen. Het houdt in dat afvalmaterialen weer grondstof kunnen zijn voor nieuwe producten. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en dragen we bij aan de ontwikkeling van een duurzamere samenleving.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord van de provincie. Ook bij Omrin voert duurzaamheid de boventoon. ‘Passie voor kringloop’ is de veelzeggende lijfspreuk van de afvalverwerker. Het is de grote gemene deler die de beide bij elkaar bracht om het symposium te organiseren. De rol van de provincie als het gaat om afvalverwerking is evenwel beperkt. Gedeputeerde Sietske Poepjes riep dan ook alle aanwezigen op om de handen ineen te slaan en samen te werken aan de realisatie van een grondstoffenagenda voor Fryslân.

Op het symposium kwamen concrete voorbeelden aan de orde: textielcontainers, bewaren van voedsel en het oprichten van Repaircafé. Nieuwe uitvingen waren er ook. Zo kunnen we binnenkort een ‘intelligente’ koelkast verwachten, die niet alleen koelt, maar ook zorgt voor een beter koelklimaat om groente en fruit langer te kunnen bewaren. Philips liet zien hoe de ‘groene’ senseo ontstond.

john vernooij

Omrindirecteur John Vernooij schetste een beeld waarin de hoeveelheid afval nog steeds toe kan nemen en dat daarmee het belang van hergebruik steeds groter wordt. Nederland loopt daarin internationaal voorop, waarbij Fryslân in de top meedraait. Dat is mogelijk omdat de Friese gemeenten en Omrin kiezen voor een succesvolle combinatie van voor- en nascheiding: bij voorscheiden is de inwoner aan zet, bij nascheiding Omrin. Dit resulteert in een hergebruik van huishoudelijk afval van 62%. Vernooij ziet kans dat nog verder omhoog te schroeven, afval wordt daarmee een belangrijke grondstof met vele kansen voor de Friese economie.