Friezen leven steeds duurzamer

10 september 2012

Friezen leven steeds duurzamer

Op vrijdag 7 september presenteerde de provincie Fryslân in samenwerking met de Friese Milieu Federatie de Friese Ecologische Voetafdruk 2011. Topkok Guido Panjer serveerde streekgerechten. Bekijk het filmpje dat de provincie Fryslân van deze bijeenkomst gemaakt heeft:

 

Friezen leven steeds duurzamer. Het beeld van de huidige stand van zaken wat betreft het duurzaam omgaan met bijvoorbeeld voedsel, kleding en afval, stemt hoopvol. Friezen leggen met hun consumptie en levenswijze steeds minder druk op hun leefomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij vaker kiezen voor producten uit de regio of die het milieu weinig belasten. Milieugedeputeerde Sietske Poepjes is blij met deze ontwikkeling: “We zijn er nog niet, maar het blijkt wel dat we voorop lopen in Nederland. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

De Friese Milieu Federatie startte in de afgelopen jaren in opdracht van de provincie verschillende projecten, zoals ‘Oars Ite’, ‘Klean oars besjen’, ‘Awareness Afval’ en ‘Lekker zonder Vlees’. Die laten burgers zien hoe zij hun consumptiepatroon kunnen aanpassen om duurzamer te leven. Duurzaamheid is een groeiende trend. Consumenten worden kritischer ten aanzien van hun voedsel, kleding en andere consumptiegoederen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om productie, maar ook om zaken als verpakking, grondstoffen en transport. Ook ten aanzien van afval worden burgers bewuster.

De impact van ons consumptiepatroon op het milieu wordt weergegeven met de zogenaamde ecologische voetafdruk. Die geeft aan hoeveel hectare grond iemand op basis van zijn leefwijze nodig heeft om in zijn behoeften te voorzien. De ecologische voetafdruk van de Fries verkleinde in twee jaar van 4,41 naar 4,06 hectare. Gemiddeld is die in Noord-Europa 4,7. Bedenker van de ecologische voetafdruk Jan Juffermans prijst Fryslân voor haar vooruitstrevendheid: “Fantastisch dat Friesland zo voorop loopt met de voetafdruk.”

De komende jaren starten de Friese Milieu Federatie en de provincie Fryslân nog nieuwe projecten om de ecologische voetafdruk verder te verlagen. Na de herfstvakantie starten ze bovendien met de campagne ‘Ik hâld fan Fryslân’, een campagne om de inwoners van Fryslân te laten zien hoe ze duurzamer kunnen leven.