Fryslân foar de Wyn

18 december 2013

Fryslân foar de Wyn

De Friese Milieu Federatie, het Comité Hou Fryslân Mooi en het Platform Duurzaam Fryslân starten begin 2014 met een verkenning van de mogelijkheden voor windenergie op land. Zij kijken naar locaties waar draagvlak is voor windenergie, naar mogelijkheden voor de sanering van oude molens en een plus voor natuur en landschap. Dit leidt tot een overzicht van mogelijke locaties voor windmolens op het Friese vasteland. Op basis  van deze inventarisatie gaat de provincie eind 2014  een besluit nemen over de locaties waar windenergie op het vaste land wordt toegestaan. De Friese Milieu Federatie verwacht dat deze aanpak van onderaf beter aansluit op de vragen die in de maatschappij leven rondom windenergie. Voor meer informatie zie onze projectpagina over windenergie Fryslân