Fryslân heeft veel te veel bedrijfskavels

24 augustus 2015

Fryslân heeft veel te veel bedrijfskavels

De omgang met bedrijventerreinen in Fryslân moet radicaal anders berichtte het Friesch Dagblad afgelopen zaterdag. De huidige kavels bieden voldoende plek voor toekomstige bedrijvigheid. Gemeenten moeten zich daarom niet meer richten op verkoop van nieuwe kavels, maar verouderde terreinen opknappen en beleid afstemmen. De provincie zal daarin de leiding moeten nemen. Dat bepleiten landschapsarchitect Peter de Ruyter, directeur van de Friese Milieu  Federatie Hans van der Werf en lector Brainport aan Fontys Hogescholen Cees-Jan Pen. ,,Het idee dat bedrijven zich weer aandienen is een utopie. En toch lijkt het erop dat de provincie wil gaan uitbreiden. Waar ben je dan mee bezig”, vraagt Van der Werf van de milieufederatie zich af. -Hans van der Werf                                        Hans van der Werf

FRD-20150822-voorpagina Bedrijfskavels