Fryslân kleurt zijn velden omstreden geel

4 april 2019

Fryslân kleurt zijn velden omstreden geel

Momenteel zie je veel geel
kleurende akkers en weilanden wanneer
je door Fryslân rijdt. Dit komt doordat
boeren gebruikmaken van het omstreden
middel glyfosaat (Roundup). Het is tijd dat
Nederland stopt met dit omstreden
middel.

Klik hier om het hele opiniestuk van Hans van der Werf en Tessa Witlox te lezen uit het Friesch Dagblad van 4 april 2019