Fryslân ligt niet op koers met de klimaatdoelen

13 maart 2017

Fryslân ligt niet op koers met de klimaatdoelen

Fryslân ligt nog lang niet op koers om na 2050 alle energie alleen nog maar te halen uit niet-fossiele brandstoffen. Ook andere klimaatdoelen die ruim een jaar geleden door de Europese regeringsleiders in Parijs zijn ondertekend, zoals een fikse reductie van de CO2-uitstoot, lijken nog ver weg. “Om die afspraken voor Fryslân te realiseren wordt nog hele klus”, zegt Gerard Adema van de Friese Milieu Federatie in het Friesch Dagblad..

“Op basis van grondoppervlak en aantal inwoners kun je berekenen wat Fryslân aan CO2-uitstoot moet doen. De mensen echt bewust maken van de noodzaak en ze daar naar laten handelen, is heel wat anders. Dan heb je het over gedragsverandering. Dat is vaak een moeizaam proces. Je ziet het bij de verkiezingsdebatten. Het gaat over van alles en nog wat, maar een belangrijk item als het klimaat komt haast niet aan bod.”

Aan de ene kant is dat logisch, vindt Adema. “De problematiek is niet alleen ingewikkeld, het vraagt ook vervelende maatregelen. De gevolgen van een verdere opwarming zijn zo groot dat er voor weglopen geen optie is. Alleen als mensen pijn voelen of perspectief zien, zijn ze bereid tot gedragsverandering. Van pijn is in het Westen nog geen sprake. Het zijn vooral de landen rond de evenaar die de eerste gevolgen van de klimaatverandering merken. We moeten mensen perspectief bieden. Niet alleen de noodzaak van de energietransitie duidelijk maken maar ook hoe we dat aan kunnen pakken.”

Er gebeurt al heel wat in Fryslân, stelt Adema, maar het is volgens hem de vraag of dat voldoende is en welke extra stappen er nodig zijn. ,,Het jaarlijks verbruik in Fryslân ligt op 62,2 PJ. Bijna de helft wordt verbruikt door de bebouwde omgeving, dus in woningen en kantoren. Slechts 7 procent van het verbruik wordt duurzaam opgewekt, 93 procent dus niet. En we zien overal zonnepanelen en windmolens, maar die zijn slechts goed voor respectievelijk 5 en 33 procent van de groene energie. De helft wordt geleverd door houtkachels en het REC in Harlingen.”

Gezien de moeizame discussie die rond windmolens woedt en de weerstand die er nu ook is tegen zonneweides, wordt het een zware dobber om de doelstelling van een fossielvrij Fryslân in 2050 te halen. Toch is het volgens Adema geen mission impossible. “Er is veel te winnen met energiebesparing. Alles wat we niet gebruiken, hoeven we niet op te wekken.  Zon- en windenergie zijn hard nodig. De discussie heeft ons wel geleerd dat bij duurzame energie ook sociale en landschapsaspecten een rol spelen. Deze week hopen we ideeën op te doen hoe we de acceptatie van de transitie kunnen bevorderen.”

Landbouw
Bij die transitie ziet Adema ook een rol voor de landbouw. “Het energieverbruik valt met 2,7 PJ per jaar mee. Dat is 5 procent van het Friese verbruik. Maar de landbouw kan een grote rol spelen bij het opwekken van groene energie, onder andere via biomassa en mestvergisters.”

Met het argument dat Friese inspanningen om fossielvrij te worden op wereldschaal niet veel bijdragen, kan Adema niet veel. “Dan verschuil je je achter oneigenlijke argumenten. Je moet doen wat je kunt doen. Wil je als publiek op de tribune zitten of meespelen op het veld?”

De bijeenkomst van Ideeën voor de Klimaataanpak in Friesland is donderdag in de Kanselarij Leeuwarden en begint om 16.00 uur.

 

Bron: Friesch Dagblad 13-03-2017
Auteur: Theo Klein