Fryslân springt voor schoon water

7 juli 2015

Fryslân springt voor schoon water

big jump

Tienduizenden mensen in Europa springen zondag 12 juli, klokslag 15.00 uur, in het water. Met deze zogenoemde Big Jump vragen ze aandacht voor het belang van schoon water voor mens en natuur. Schoon water is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘Spring mee voor schoner water’ is dan ook de slogan van de Big Jump. De vierde editie van de Big Jump in Fryslân is dit jaar vanaf het strand van Lemmer.

Jong en oud is uitgenodigd om bij Beachclub Lemmer in het IJsselmeer te springen. De streetdancers van Dans- en balletschool Sherryl-Joy Cramer geven op het strand van Lemmer het startschot voor ‘de grote plons’. Onder alle Big Jump-deelnemers wordt een GoPro camera verloot. En voor alle springers is er iets lekkers en een goodybag. Inschrijven voor deelname aan de Big Jump is mogelijk vanaf 14.30 uur, de Big Jump zelf is om 15.00 uur.

Schoon water
Met de Big Jump wordt aandacht gevraagd voor het belang van schoon water om in te recreëren, te zwemmen en als leefgebied voor planten en dieren. Doordat er nog teveel meststoffen, landbouwgif, medicijnresten en microplastics in het water belanden, blijft de ecologische waterkwaliteit achter. Dit gaat ten koste van de soortenrijkdom van planten en dieren.

De European Environment Agency (EEA) onderzoekt jaarlijks duizenden badplaatsen in Europa. Uit het rapport van 2014 blijkt dat de zwemwaterkwaliteit in Europa langzaam toeneemt. Van de 22.000 onderzochte badplaatsen voldoen 95% aan de minimum eisen. In Europa scoren Luxemburg en Cyprus op nr 1 en 2. Daar scoorden alle badplaatsen “uitstekend”. Deze landen werden gevolgd door Malta (99%), Kroatie (95%) en Griekenland (93%). Aan het andere uiterste staan landen met het grootste aandeel “slechte” bad locaties. Op nr 1 en 2 staan daar Estland (6%) en  Nederland (5%). In Nederland voldoet  5,1% van de zwemwatergebieden niet aan de minimale eisen.

Uitvoering zwemwaterconvenant
Wetterskip Fryslân heeft het initiatief genomen om de knelpunten bij zwemlocaties aan te pakken en daarmee de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking met andere betrokken partijen met belangen bij een goede zwemwaterkwaliteit. Tien partijen hebben dit voorjaar het Convenant Schoon Zwemwater Fryslân ondertekend en willen zich optimaal inzetten voor schoon zwemwater; iedere organisatie vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en kracht: Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG), De Marrekrite, de Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, het Watersportverbond, HISWA, RECRON en de Vereniging van Friese Rondvaartondernemers (FRO).

Friese meren geen riool
Jan van Weperen, lid dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, zal zondag het doel van de Big Jump en het Convenant Schoon Zwemwater Fryslân toelichten: “De Friese meren zijn geen riool. Eigenaren van pleziervaartuigen lozen helaas nog te vaak hun toiletwater in het vaarwater. Maar er zijn vele mogelijkheden om afvalwater op te vangen. Dat hoeft niet perse in een vuilwatertank, een droogtoilet is een praktisch en goedkoop alternatief.” 

Deze zomer worden recreatievaarders in Fryslân weer gewezen op hun verantwoordelijkheid om toiletwater op te vangen met de schoonwatercampagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. De Vuilwaterboot van de schoonwatercampagne is zondag aanwezig bij de Big Jump. Meer informatie over deze campagne: www.vuilwatervangjeop.nl.

——————————————————————————————————————Nadere informatie wordt graag verstrekt door Yvette van Dijk van de Friese Milieu Federatie, tel. (058) 7600764 of y.van.dijk@friesemilieufederatie.nl.

Meer formatie over de Big Jump: kijk op Facebook Ik hou van Fryslân