Gebruik de lokale, Friese kracht voor een duurzamer Fryslân

13 maart 2015

Gebruik de lokale, Friese kracht voor een duurzamer Fryslân

logo doarpswurklogous kooperaasjelogo fmf

Friesland kan een stuk duurzamer worden als de kracht van lokale initiatieven meer wordt gebruikt. Door vol in te zetten op deze lokale kracht wordt tevens de Friese economie gestimuleerd en zorgt het voor meer werkgelegenheid. Het gaat daarbij om niet alleen om financiële ondersteuning door overheden maar ook om stimulering van lokale werkgelegenheid. Daarvoor pleiten de drie organisaties Stichting Doarpswurk, Ús Koöperaasje en de Friese Milieu Federatie.

Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis of collectief. Dat is ook hard nodig, want er moet nog veel gebeuren om de duurzame doelen van de provincie Fryslân, 16 procent duurzame energie en 20 procent energiebesparing in 2020, te kunnen behalen. Lokale initiatieven kunnen en willen graag helpen deze doelen te bereiken.

De drie organisaties hebben daarvoor een actieplan opgesteld, bestaande uit 15 actiepunten. Zo pleiten de drie organisaties ervoor dat voor zowel particulieren als voor zonneparken leningen beschikbaar worden gesteld tegen een lage rente. Om meer werkgelegenheid te creëren in de duurzame energiesector stellen de drie organisaties voor te investeren in Friese ‘arbeidspool’, waar de vele duurzame dorps- en wijkinitiatieven de juiste mensen uit kunnen halen.

Verder wordt het tijd om Friezen weer te laten zien waar hun energie vandaan komt. De drie organisaties stellen voor dat ieder dorp in Friesland een eigen ‘stopcontact’ krijgt. Daar kunnen dorpsmolens, zonneparken en autolaadpalen aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Door dit tevens te gebruiken als informatiepunt wordt het draagvlak voor duurzame energie verder vergroot.

Veel zonne- en windenergieprojecten kunnen als ze groot genoeg zijn landelijke subsidie aanvragen. Maar juist in Friesland zijn die projecten niet zo groot. Daardoor vallen ze vaak buiten de boot. Om dat op te vangen stellen de drie organisaties voor een Friese subsidieregeling op te zetten ter ondersteuning van de vele, maar landelijk gezien te kleine, duurzame energieprojecten.

Op 18 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, waarna de dan verkozen volksvertegenwoordigers het nieuwe bestuur van Fryslân gaan samenstellen. Ze gaan ook een coalitie-akkoord opstellen. Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid daar een bestendige plek krijgt willen de drie organisaties het actieplan later dit jaar omzetten in het Akkoord van Raerd.

Lees hier het actieplan Vijf stellingen voor een duurzaam Fryslân