Geen zandwinning in het IJsselmeer bij Gaasterla

19 november 2018

Geen zandwinning in het IJsselmeer bij Gaasterla

Het IJsselmeer is van grote waarde voor natuur en voor de mensen die er wonen en recreëren. De Friese Milieu Federatie is daarom tegen de manier waarop er om wordt gegaan met dit gebied. Daarom zijn we tegen de plannen voor zandwinning in het IJsselmeer.

Zandwinbedrijf Smals wil een werkeiland met fabriek bouwen en vanuit daar dertig jaar lang een oppervlakte van ruim 200 hectare tot zestig meter diepte afgraven. Hierdoor verdwijnt de open horizon op de gekozen locatie. Bovendien zijn er zorgen over de watervogels die hier nu nog voedsel zoeken en is er een gevaar van erosie van de waardevolle vogeleilanden van het natuurgebied de Steile Bank dat aan de kust van Gaasterland ligt. Bovendien geeft drinkwaterbedrijf PWN aan dat er zorgen zijn omtrent de kwaliteit van het drinkwater.

De betreffende locatie is ongelukkig. In het beheerplan Natura2000 staat dat zandwinning ongewenst is op de betreffende locatie in het IJsselmeergebied. In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning is uitgegaan van een winningslocatie dicht tegen de vaargeul bij Lemmer, en naast het buitendijkse windmolenpark. De aantasting van natuur- en belevingswaarden op deze plek is veel geringer. Natuurmonumenten diende begin dit jaar een zienswijze in tegen het huidige plan. De Provincie Fryslân heeft laten weten de bezwaren naast zich neer te leggen.

Bent u ook tegen? Teken dan de petitie.