Geld verdienen met hoger waterpeil veen

4 juni 2018

Geld verdienen met hoger waterpeil veen

De Friese Milieu Federatie en enkele boerenorganisaties presenteren maandag in Den Haag hun plan om met hogere waterpeilen in veengebieden CO2-rechten te verzilveren. Valuta voor Veen, zo heet het plan dat de Friese Milieu Federatie, LTO Noord Projecten en de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden en Lege Midden ontwikkeld hebben om hogere waterpeilen in veengebieden te compenseren met de verkoop van CO2-rechten. Dit plan wordt doorgenomen met de deskundigencommissie van de Nationale Koolstofmarkt, een markt waar vrijwillig vermeden tonnen CO2 verhandeld kunnen worden. De commissie bestaat uit voormalig milieuminister Jacqueline Cramer, Elfrieke van Galen van de
Nederlandse Emissieautoriteit en de Groninger hoogleraar Catrinus Jepma. “Dan horen we of we op de goede weg zijn’’, verklaart Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie.

In de Leeuwarder Courant van zaterdag schreef Aan Dirk van der Meulen een artikel over Valuta voor Veen. Klik hier voor het artikel