Gemeente Smallingerland dooft in tien dorpen de lichten

9 oktober 2014

Gemeente Smallingerland dooft in tien dorpen de lichten

Nacht van de NachtSmallingerland is één van de meest actieve Nacht van de Nacht gemeenten in Nederland. Op meer dan 25 plekken verdeeld over 10 dorpen worden lichten gedoofd. Een unieke prestatie! De gemeente laat zien dat ze donkerte belangrijk vindt en informeert ook de inwoners hierover. Naast deze actie organiseert de Vereniging voor Veldbiologie KNNV afdeling Drachten een nachtexcursie. Deze start om 19.30 uur bij het Wijnjeterperschar, zie hiervoor meer informatie over deze en andere activiteiten.

Hier gaat het licht uit in de gemeente  Smallingerland:

Boornbergum

Boom Bosschawei (1 schijnwerper)
Bomen Westerbuorren (’t Bynt) (5 schijnwerpers)
Steiger Westerbuorren (8 LED spots)
Toren NH kerk  Westerbuorren

Drachten
Fennepark Eikenlaantje (21 schijnwerpers)
Gevels centrum o.a. Zuider – Noorderbuurt, Moleneind en De Kaden(115 schijnwerpers)
Bomen Noorderbuurt (8 schijnwerpers)
Toren Grote Kerk De Drift (2 schijnwerpers)
Bomen Laweiplein (7 schijnwerpers)
Fietsbrug De Ring over A7 (10 schijnwerpers) 
Fietsbrug De Slinger over Zuiderhogeweg (schijnwerpers) 
F-F Teken rotonde Vreewijk
Verlichting banken op berg in Reidingpark

Drachtstercompagnie
Klokkenstoel Tsjerkebuorren (2 schijnwerpers)

Houtigehage
Bomen Klompmakkerspaad (6 schijnwerpers)
Kunstwerk Klompmakkerspaad (1 schijnwerper)

Kortehemmen
Boom Galhoeke (1schijnwerper)

Nijega
Kunstwerk “Stoel” Hearrewei (2 schijnwerpers)

Opeinde
Kunstwerk “Willemsma” op brug Commisjewei (4 schijnwerpers)

Rottevalle
Kunstwerk “Compagnons” Heidbourren
Bomen Buorren (8 schijnwerpers)
Zitbanken aanlichten Bildwei (2 LED lijnen)
Kerk Buorren (2 schijnwerpers)

De Veenhoop
Aanlichten boom 3x grondspots

Nacht van de Nacht wordt gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie