Gemeenteraadsverkiezingen 2022: inspiratie voor een groene en duurzame gemeente

23 juli 2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: inspiratie voor een groene en duurzame gemeente

Het kan echt: een gemeente waar vogels broeden en fluiten in de struiken, vlinders in de zon dansen en waar het zoemt van de insecten in bloeiende bermen. Waar de daken vol zonnepanelen liggen, afval geen afval is maar een grondstof en bewonersinitiatieven en energiecoöperaties volop de ruimte krijgen. Hoe? In onze tien voorstellen voor jouw verkiezingsprogramma geven wij inspiratie en voorbeelden. Hiermee verbeter je de directe leefomgeving van jouw inwoners én draag je bij aan oplossingen voor klimaatverandering, biodiversiteit en een circulaire economie.

Download de brochure