Gratis vogelherkenningskaart Friese waddenkust gelanceerd

24 maart 2015

Gratis vogelherkenningskaart Friese waddenkust gelanceerd

Rust en Ruimte Voor VogelsDeze week is de ‘Vogelherkenningskaart Friese waddenkust’ gelanceerd door Vogelbescherming Nederland. Op deze kaart staan de meest voorkomende wadvogels afgebeeld en een plattegrond van de Friese kust met daarop de mooiste plekken om vogels te kijken. De kaart is op veel plekken aan de Friese waddenkust gratis verkrijgbaar.

De gratis vogelherkenningskaart is ontwikkeld in het kader van het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ van Vogelbescherming Nederland. Daarmee maakt Vogelbescherming samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap in heel het waddengebied mooie vogelkijkplekken toegankelijk en worden er leuke gratis vogelkijkproducten ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt vogels meer rust gegeven door de aanleg van nieuwe broed- en rustplekken.

Laagdrempelig vogels herkennen
De gratis vogelherkenningskaart helpt recreanten en bewoners om de vogelschat van de Friese waddenkust te ontdekken. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Op de kaart staan 33 wadvogels afgebeeld. Met herkenningstips en de leukste plekken waar je de vogels het best kunt gaan bekijken. Ook zijn fiets- en wandelroutes aangegeven. De vogelherkenningskaart Friese waddenkust is gratis te downloaden op www.beleefdewaddennatuur.nl en gratis af te halen op onder meer deze adressen:

  • Kweldercentrum Noarderleech, Hallum
  • De Seedykster Toer, Marrum
  • Café Restaurant Land- en Zeezicht, Holwerd
  • Café Restaurant De Zwarte Haan, St. Jacobiparochie
  • Gemeentehuis Ferwewerderadiel, Ferwert
  • Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen, Earnewald