Green Deal Voedselbossen getekend

24 november 2017

Green Deal Voedselbossen getekend

Donderdag 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties, samen met 20 andere deelnemende partijen, de Green Deal Voedselbossen in het provinciehuis Lelystad. Hiermee maken de betrokkenen hun intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Nederland officieel.

Wat is een voedselbos?
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Een succesvol voedselbos is zelfvoorzienend, goed voor het klimaat, veerkrachtig en economisch efficiënt. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen er, het hele jaar door, eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen. Het doel van een voedselbos is: het bevorderen van de biodiversiteit en een gezonde bodem, een duurzame vorm van voedselproductie en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Voedselbossen en Friese Milieu Federatie
De Natuur en Milieufederaties zijn ervan overtuigd dat er nieuwe oplossingen beschikbaar zijn om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem te ontwikkelen, waarbij aandacht is voor de biodiversiteit en voor een gezond verdienmodel voor de boeren in het land. In de huidige situatie gaat het verhogen van de biodiversiteit in het landelijk gebied vaak nog ten koste van de opbrengst van de boer. Beide partijen zijn druk bezig om oplossingen hiervoor te verzinnen. Eén van die oplossingen is ‘Het Voedselbos’.

Vanuit Eetbaar Fryslân organiseert de Friese Milieu Federatie regelmatig bijeenkomsten over voedselbossen. Bij deze bijeenkomsten laten deskundigen de mogelijkheden van een voedselbos zien en zijn er zowel burgers als akkerbouwers aanwezig. Het doel van deze bijeenkomsten is het ondersteunen van akkerbouwers bij de opzet van een voedselbos en het voorbereiden van Pilots in Fryslân. De Pilots zijn zowel met agrarische bedrijven, als ook dorpen voor een voedselbos bij het dorp.

Green Deal
Met de Green Deal maken overheden en betrokken organisaties afspraken om zich voor voedselbossen in te zetten. Want uit de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn. Na de ondertekening gaan de partners met elkaar aan de slag om plannen voor realisatie van alle ambities uit te werken.

Meer informatie: www.voedselbosbouwnl.nl