Green Deal voor grotere slaagkans duurzame energieprojecten

27 maart 2018

Green Deal voor grotere slaagkans duurzame energieprojecten

27 Partijen ondertekenden vandaag de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De deal moet de kans van slagen van deze energieprojecten vergroten. Het moet vooral gaan helpen inwoners en andere belanghebbenden op het juiste moment en op de juiste manier te betrekken.

Met de ondertekening van deze Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten en gezamenlijk te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering van participatieprocessen.
Het initiatief van de Green Deal komt van de Natuur en Milieufederaties en Stichting Natuur & Milieu.

Het is belangrijk om op lokaal niveau met betrokkenen te bespreken voor welke uitdagingen we staan op het gebied van energie en duurzaamheid. Ook de lusten- en lastenverdeling (wie profiteert van de opbrengsten), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.

Ondertekenaars
De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties uit alle betrokken sectoren: milieuorganisaties, omwonenden, de energiesector en de financiële en agrarische sector vanuit zowel de publieke, als de private sector. Dit toont aan dat al deze partijen het belang van goed vormgegeven participatieprocessen onderschrijven.

Onder meer het  Ministerie van EZK en vier collega departmenten, Vereniging Nederlandse Gemeente, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse Vereniging van Banken, LTO Nederland, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleiden en Staatsbosbeheer.

Meer weten?

Meer over:

Green deals, Green DealDuurzame energievoorziening

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/green-deal-voor-grotere-slaagkans-duurzame-energieprojecten