Groene kracht van Culturele Hoofdstad is los

1 oktober 2014

Groene kracht van Culturele Hoofdstad is los

Friese natuur- en landschapsorganisaties trekken samen op binnen Lwd2018-programma

Een winnend bidboek voor de Culturele Hoofdstad van Europa met zoveel onderdelen die gaan over ecologie, natuur, landschap, Waddenzee en biodiversiteit; dat vraagt om een statement van de Friese natuur- en landschapsorganisaties. Onder de naam ‘Groene Alliantie’ verbinden It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, IVN Noord, Friese Milieu Federatie, Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich de komende jaren aan het Lwd2018-programma. Zij vormen één krachtig groen loket voor de organisatie van de Culturele Hoofdstad, de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en alle betrokkenen. Andersom ziet de Groene Alliantie de Culturele Hoofdstad als een prachtig podium om de gezamenlijke groene en duurzame ambities voor de hele regio te verbinden en een extra stimulans te geven.

Tijdens de startbijeenkomst donderdag 25 september jl. op het provinciehuis prees gedeputeerde Jannewietske de Vries het initiatief van de zeven organisaties om samen op te trekken. “Dit is de energie  die we nodig hebben om van Lwd2018 een succes te maken. Betrokken burgers en maatschappelijke organisaties die de schouders eronder zetten, geweldig.” Oeds Westerhof van Lwd2018 was het daarmee eens: “De wijze waarop de Groene Alliantie dit organiseert, is precies wat we willen. Niet alleen een feestje vieren in 2018, maar onderweg in de gezamenlijkheid van alles willen bereiken, resultaten waar we trots op kunnen zijn, hier in Fryslân, in Nederland en in Europa.”

Dikke plus
Namens de Groene Alliantie was het Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, die de aftrap verzorgde. Voor een volle zaal, met zowel bidboekprojectleiders als een brede vertegenwoordiging uit het natuur- en cultuurveld en andere maatschappelijke organisaties, liet De Vries weten uitgedaagd te zijn door de dynamiek die de Culturele Hoofdstad met zich meebrengt. “Daar willen wij wat mee. Ons niet alleen verbinden met de projecten uit het bidboek, maar ook onze terreinen aanbieden, kennis delen, onze achterban informeren en mobiliseren, de jeugd betrekken, onze landelijke en Europese partners koppelen en samenwerken om een dikke plus te zetten op de E van Ecology in het bidboek. We willen inspireren, verrassen, uitdagen, mensen raken en met elkaar aan de slag.”

Wadden (3)Tegelijk heeft de Groene Alliantie een missie, want een succesvol Lwd2018 gaat heel wat opleveren. Van die oogst na 2018 moet niet alleen de mienskip, maar ook de natuur, biodiversiteit, Waddenzee en landschap profiteren.  De Friese natuurorganisaties willen in Nederland vooroplopen met de realisatie van het Natuurnetwerk (EHS) en zorgen voor koppeling aan toeristische basisinfrastructuur (varen, fietsen en wandelen met aantrekkelijke overstapplaatsen). De alliantie gaat voor 10% meer biodiversiteit in Fryslân, maar ook Europees koploper worden als het gaat om vergroening van de landbouw.  Ze wil van behoud naar herstel in het Waddengebied en verduurzaming van de visserij. En tot slot dat Fryslân ook in 2018 de mooiste provincie van Nederland is: met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, goede verbinding tussen stad en platteland  en betrokken burgers.

Centraal aanspreekpunt
Om alle projecten, ideeën, beleidszaken en financiën aan elkaar te knopen zijn twee kwartiermakers aangesteld . Dit zijn Froukje Hernamdt, tot voor kort wethouder van Littenseradiel en nu werkzaam als projectleider bij de Friese Milieu Federatie, en Kees Terwisscha van Scheltinga (communicatieadviseur en projectontwikkelaar bij o.a. Landschapsbeheer Friesland). Namens de partners in de Groene Alliantie zijn zij het eerste aanspreekpunt. Het is hun taak om te kijken wat de overeenkomsten zijn in doelstellingen en ambities, wat er al gebeurt of staat te gebeuren, wat de synergie van samenwerking is én hoe dat alles praktisch bij elkaar kan worden gebracht, waarbij de som meer dan het geheel der delen is.

Groene AlliantieLogo Culturele Hoofdstad