Groene organisaties lanceren tienpuntenplan voor nieuw natuurbeleid

14 mei 2012

Groene organisaties lanceren tienpuntenplan voor nieuw natuurbeleid

Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder de Friese Milieu Federatie, lanceerden vandaag een tienpuntenplan als basis voor nieuw natuurbeleid. Onderdeel van dat plan is een eenvoudige maar effectieve natuurwet. Dat geldt ook voor het volledig met elkaar verbinden van de natuurgebieden.

Klik hier voor een informatief filmpje met de boodschap in kort bestek.

Onder het nu demissionaire kabinet kwam de ontwikkeling van het landelijk gebied volledig tot stilstand. Ten onrechte kreeg de natuur het etiket van hindermacht voor economische ontwikkelingen. Na de val van het kabinet Rutte is er eindelijk zicht op een goed natuurbeleid.
De meer dan veertig organisaties pleiten vooruitlopend op de verkiezingen van 12 september voor een echte natuurwet. Natuurwaarden als rust, ruimte en weidsheid moeten hersteld worden. De conceptwet van staatssecretaris Henk Bleker dreigde de natuur een kopje kleiner te maken. De bezuinigingen deden de rest.

Er moet dan ook voldoende geld komen voor beheer van natuur. Met het Lenteakkoord is een deel van de aangekondigde draconische bezuinigingen op het budget voor natuur teruggedraaid. Ander onderdeel van het tienpuntenplan is de actieve bescherming van dier- en plantensoorten waarmee het slecht gaat.

Planten en dieren in de Nederlandse natuurgebieden moeten zich kunnen verspreiden. Het met elkaar verbinden van de natuurgebieden is daarom van levensbelang. Het onverkort realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de ruggengraat van de natuur in Nederland, is een topprioriteit.

De organisaties maken zich niet alleen sterk voor ‘pure natuurbescherming’, maar juist ook voor het belang van groen en natuur voor de mens, zowel in de stad als op het platteland en in de ‘echte’ natuurgebieden. Het broodnodige natuurherstel, gecombineerd met toegankelijk groen voor alle Nederlanders, van jong tot oud, is goed voor de leefbaarheid en de economie.

De meer dan veertig natuurorganisaties zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (23 organisaties), De 12 Landschappen, Dutch Caribbean Nature Alliance, EIS Nederland, Faunabescherming, IUCN NL, IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, KNNV, Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Soortenbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, Stichting FLORON, Stichting RAVON, Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna, Stichting Veldwerk Nederland, De Vlinderstichting, Waddenvereniging, Zoogdiervereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Lees het gehele tienpuntenplan: 10 puntenplan voor een nieuw natuurbeleid