Groene waterstof hoort thuis in Klimaat & Energieakkoord

31 mei 2018

Groene waterstof hoort thuis in Klimaat & Energieakkoord

Waterstof Coalitie: combinatie van groene waterstof en ‘Wind op Zee’ vormt de basis voor
de energietransitie

Amsterdam, 31 mei 2018. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2-reductie te
realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, is het opnemen van groene
waterstof in het voor de zomer te sluiten Klimaat & Energieakkoord noodzakelijk.
Deze oproep komt van de Waterstof Coalitie, die stelt dat groene waterstof een
wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in
Nederland. Morgen overhandigt deze coalitie hierover een manifest aan Minister
Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

De Waterstof Coalitie, een initiatief van Greenpeace Nederland, is een nog steeds groeiend
initiatief van verschillende partijen die deelnemen aan de klimaattafels, waaronder
netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers:
AkzoNobel Specialty Chemicals, Alliander, ENGIE Nederland, Eneco Groep, Enexis
Groep, Gasunie, Greenpeace Nederland, Groningen Seaports, Havenbedrijf Rotterdam,
Innogy, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, New Energy Coalition, Nuon, OCI
Nitrogen, Stedin Groep, Tata Steel Europe, TenneT, ThyssenKrupp, TU Delft, TU
Eindhoven, VNO-NCW, Yara Sluiskil.

Daling CO2-uitstoot
De drieëntwintig organisaties die de Waterstof Coalitie vormen roepen de regering op juist
nu groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening.
Dit is volgens de coalitie een kosteneffectieve oplossing om richting 2030 een forse
bijdrage te leveren aan de daling van CO
2-uitstoot.

“Om CO2-uitstoot drastisch te verminderen is groene waterstof een fantastische
oplossing. We geven minister Wiebes met dit manifest een duidelijk signaal dat we snel
werk moeten maken van groene waterstof. Het is bijzonder dat diverse sectoren via deze
Waterstof Coalitie de handen in een slaan,” 
aldus Greenpeace Directeur Joris Thijssen.

Vergroening industrie en transport
Voor een snelle en kostenverlagende groei van groene waterstof pleit de Waterstof
Coalitie in haar manifest voor een programmatische aanpak, zoals die ook zeer succesvol
door de overheid wordt gebruikt bij de ontwikkeling van windparken op zee. In maart
werd bekend dat één van de eerste grote windparken op zee nu zonder subsidie gebouwd
gaat worden.

Mel Kroon, CEO van TenneT: Na de succesvolle ontwikkeling van ‘Wind op Zee’ is het
nu essentieel groene waterstof productie te stimuleren om zo opslag voor langere periode
te creëren en industrie en transport sterk te vergroenen”.

Ad van Wijk, duurzame energieondernemer en hoogleraar TU Delft:“Groene waterstof
kan een goede vervanger van aardgas worden en zorgen voor groene groei en banen,
zeker ook voor de mensen in Groningen.”

Kostenreductie
Van groot belang is dat de productiekosten van groene waterstof door middel van
zogenoemde elektrolyzers omlaag gaan. Op dit moment is groene waterstof een duurdere
oplossing dan het grijze of blauwe alternatief. Een forse kostenreductie van elektrolyzers,
samen met een daling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit, moet haalbaar zijn;
volgens de coalitie in 2030 met circa twee derde bij een elektrolyse capaciteit van 3 tot 4
GW.

Han Fennema, CEO van Gasunie, wijst op het belang van robuuste en kostenefficiënte
verbindingen tussen aanbieders en afnemers van waterstof:“De kracht van waterstof is
dat de netwerken voor stroom én moleculen met elkaar via nieuwe technologieën
verbonden worden, ook internationaal. In 2030 kunnen we concrete resultaten laten zien.
We willen richting 2030 een landelijk dekkend hoofdnet voor waterstof realiseren.”

Opslag
Efficiënt gebruik van zeer grote hoeveelheden duurzame elektriciteit kan met groene
waterstof worden bereikt, vindt de Waterstof Coalitie. Zo kan energie betaalbaar en
efficiënt in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Ook kunnen tekorten of overschotten
aan elektriciteit worden opgevangen waarmee het elektriciteitssysteem in balans blijft. Dit
voorkomt het afschakelen van windmolens in situaties van een productieoverschot.

Han Blokland, CEO ENGIE Nederland: “Waterstof is een ‘allround’ antwoord voor de
verduurzaming van de energievoorziening. Het kan makkelijk grote volumes wind en
zonne-energie energie opslaan voor seizoen overbrugging. Het kan flexibel het netwerk in
balans houden, direct aardgas vervangen en is makkelijk te transporteren. Waterstof biedt
hierdoor de unieke mogelijkheid om de elektriciteitssector en de industriesector te
koppelen en beide te verduurzamen.”

Routekaart Groene Waterstof
In het manifest staat de specifieke oplossing hoe overheid samen met de industrie groene
waterstof landelijk kunnen uitrollen:
De overheid organiseert jaarlijks tenders met oplopende volumes tot en met 2030;
De overheid stelt financiële middelen beschikbaar waarbij de onrendabele top – het
verschil tussen groene waterstof en het grijze alternatief – door de overheid wordt
gedekt;
De tender-winnaar ontvangt van de overheid een vergunning, subsidie en een
elektriciteitsnetaansluiting plus een aansluiting voor een waterstofpijpleiding
Elektrolyzers worden op land opgeschaald, nabij de kust vanaf een stopcontact op
zee.
TenneT levert als netbeheerder de aansluiting (AC en/of DC);
Waterstof transportcapaciteit van productie naar de vraag -bij voorkeur via
aangepaste aardgaspijpleidingen- zal door Gasunie worden geleverd, via een in
fasen te realiseren waterstof backbone infrastructuur door Nederland;
Na 2030 volgt verdere grootschalige ontwikkeling van elektrolyzers op de
Noordzee (op eilanden of platformen) en waterstoftransport vanaf zee.

Voor meer informatie klik hier.