Groenlunch 27 mei: Een toekomstperspectief op meer biodiversiteit in de stad

1 mei 2024

Groenlunch 27 mei: Een toekomstperspectief op meer biodiversiteit in de stad?

Welke mogelijkheden heeft een gemeente om te sturen op keuzes voor meer biodiversiteit, waarbij samenhang tussen stad, dorp en landschapseenheden van belang is?

De gemeente Leeuwarden heeft dit vraagstuk laten onderzoeken. Het heeft geresulteerd in een toekomstperspectief op de natuur, waarbij ‘water en bodem sturend’ als uitgangspunt is genomen. Dit perspectief ‘Natuerlik Ljouwert 2050’ moet leiden tot het herstel van de biodiversiteit. Maar gaat dat op deze manier lukken? Wat zijn de kansen, wat zijn de valkuilen?

Landschapsarchitect Peter de Ruyter en landschapsecoloog Marion Brongers van adviesbureau Altenburg en Wymenga presenteren tijdens de Groenlunch de totstandkoming van Natuerlik Ljouwert 2050. Dit toekomstperspectief belicht de natuur en het landschap van vijf deelgebieden in en rond Leeuwarden in 2050, inclusief uitdagingen zoals water, klimaat, recreatie, wonen en energie. Wat biedt de invulling van die opgaven voor onze medebewoners, de flora en fauna? Hoe krijgt de gemeente geur, kleur en geluid in de toekomst? Zwemt de otter straks in de Prinsentuin?

De Ruyter en Brongers bieden een vrijdenkende kijk, met natuurlijke processen als uitgangspunt. De lezing benadrukt de samenhang tussen keuzes voor stad en dorp, met voorbeelden van kansrijke maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken in verschillende landschapseenheden.

Deze Groenlunch is een inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in biodiversiteit in samenhang met ruimtelijke ordening.

AANMELDEN GROENLUNCH