Groenlunch

2 juli 2018

Groenlunch

Boeren met hart voor de natuur

De GroenLunch van maandag 16 juli wordt verzorgd door Hans Kroodsma. Hij is voorzitter van collectief Waadrâne en zelf zeer enthousiast bezig met het toepassen van meer natuur op zijn melkveebedrijf in Jannum.

Boeren zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap en de natuur in hun omgeving. In de afgelopen decennia is door verschillende oorzaken de balans zoek geraakt tussen deze twee. Collectief Waadrâne zet zich in om deze balans weer terug te vinden. Dit doet het collectief door het vergroten van het aandeel natuur op boerenland.

Collectief Waadrâne is in 2015 ontstaan. Het collectief regelt de zaken rond het agrarisch natuur-en landschapsbeheer (ANLB) in het noorden van Fryslân. Naast het beheer van weidevogels, wat ook al in eerdere regelingen te vinden was, houdt het collectief zich als enige collectief in Fryslân bezig met het beheer rondom akkervogels. Het collectief is 1 van de 7 collectieven in Fryslân die samen zijn vertegenwoordigd in het Kollectievenberie Fryslân (KBF). Landelijk zijn er 40 collectieven die verenigd zijn in de vereniging Boerennatuur.

De ambities van het collectief zijn:
-Meer beheer in het gebied realiseren.
-Meer vogels, insecten en biodiversiteit in het gebied.
-Meer draagvlak onder boeren krijgen voor agrarisch natuurbeheer.
-Laten zien aan de samenleving wat er gedaan wordt.
-Op scholen educatie geven over agrarisch natuurbeheer.
-Kennisoverdracht door middel van lerend beheren.

Voor meer informatie: www.waadrane.frl

Wij hopen u te ontmoeten op maandag 16 juli in de Johannes de Doperkerk te Leeuwarden. Vanaf 11.45 uur kunt u gebruik maken van de lunch. Om 12.00 uur begint de lezing. Einde van de bijeenkomst: 13.00 uur.

In verband met de catering verzoeken wij u om zich aan te melden via info@friesemilieufederatie.nl. De lunch is geheel vegetarisch. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Er kunnen maximaal 80 mensen in de zaal, dus geef u snel op. Vol=vol.