Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?

Groenlunch: Van het (aard)gas af: hoe doe je dat?

 

18 mei 2021

In 2050 willen we volledig van alle fossiele brandstoffen verlost zijn. We streven ernaar dat alle energie dan hernieuwbaar is  en dat we niet meer afhankelijk zijn van ondermeer aardgas. Nieuwbouwhuizen krijgen geen gasaansluiting meer, maar ook bestaande woningen zijn (op termijn) aan de beurt. In 2030 moeten maar liefst 1,5 miljoen huizen aardgasvrij zijn gemaakt. Een geweldige opgave! Momenteel worden er op 46 plekken in Nederland gewerkt aan aardgasvrije wijken en dorpen, waaronder in Garyp. Garyp is aangewezen als één van de proeftuinen.

Tijdens de Groenlunch nemen wij u mee langs de meest actuele stand van zaken. Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en wat zijn de geleerde lessen tot nu toe? Hoe kunnen andere dorpen en wijken profiteren van de opgedane ervaringen? Het webinar vindt plaats in het Enerzjyhûs van Aardgasvrij Garyp. Tijdens het webinar vertelt projectmanager Jacob Miedema u alles over Aardgasvrij Garyp en hun missie om Garyp het eerste dorp van Nederland te maken dat aardgasvrij is. Daarnaast praat Reinier Romijn, van het Ministerie van BZK, u bij over de huidige stand van zaken, geleerde lessen en ontwikkelingen op het gebied van het programma Aardgasvrije Wijken.

Kortom; mis het niet, zodat u weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrij wonen!

De sprekers tijdens de Groenlunch zijn:

  • Jacob Miedema, Projectmanager Aardgasvrij Garyp.
  • Reinier Romijn, senior beleidsadviseur programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gespreksleider: Gerard Adema

 

De Groenlunch wordt technisch verzorgd door Diamond Sounds Systems.