GroenLunch: Dan verhuizen we maar naar Noorwegen… (of toch niet!)

20 februari 2023

Dan verhuizen we maar naar Noorwegen… (of toch niet)!

De zeespiegel stijgt! Houden we wel droge voeten? “Twee derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Wij leven in de gevaarlijkste delta van Europa” aldus oud-dijkgraaf Bert Middel. De waterhuishouding, en de enorme uitdaging die hier ligt houdt ook de FMF bezig. Daarom organiseren we deze GroenLunch die in het teken staat van de stijgende zeespiegel. 

Houden we het in Fryslân wel droog?  Die vraag dringt zich steeds meer op. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. In het sombere en toch realistische scenario van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kan de zeespiegel tot vijf meter stijgen in honderd jaar, en tot wel vijftien meter in de eeuwen daarna. Dat kan voor lage delen van Fryslân veel impact hebben.

Hoe raakt dit onze manier van leven? Kunnen we nog wel overal wonen? Zijn steeds hogere dijken de oplossing of moeten we anders gaan bouwen? Wat betekent dit voor ons landschap en voor de invulling van het nieuwe landelijke kader ‘Water en bodem sturend’?

Of – geven we het land terug aan de zee en verhuizen we met z’n allen naar Noorwegen? In het hooggelegen Noorwegen is zeespiegelstijging ver weg. Ook is het land dunbevolkt. Op het Noorse Journaal nodigde de burgemeester van Skien (+28m NAP) onlangs alle Nederlanders uit: “De Nederlanders zijn meer dan welkom. We hebben jullie nodig en misschien hebben jullie ons ook wel nodig”.

In deze GroenLunch geven oud-dijkgraaf Bert Middel, landschapsarchitect Els van der Laan en Tieneke Clevering van waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân hun visie op deze grote water- en bouwuitdaging.

Oud-dijkgraaf Bert Middel

Bert Middel uit Drachten is bestuurder, toezichthouder en publicist. Hij was gemeenteraadslid, Statenlid, lid van de Tweede en Eerste Kamer, lector aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, burgemeester van Drachten (Gemeente Smallingerland) en 10,5 jaar dijkgraaf van het Drents-Groningse waterschap Noorderzijlvest. Daarnaast was hij voorzitter van de Landelijke Kring van Dijkgraven.

Els van der Laan van N0.0RDPEIL

Els van der Laan is als landschapsarchitect actief in Fryslân. Vanuit N0.0RDPEIL in Sneek werkt zij aan actuele landschappelijke en stedelijke opgaven. In haar werk is de Waddenkust een belangrijk onderwerp. Els is onder andere nauw betrokken bij de Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta. Binnen [L]2023 wordt aandacht gevraagd voor het landschap van de toekomst in de context van hoogwaterbescherming, natuurbescherming, (internationaal) toerisme, leefbaarheid en landbouw.

Tieneke Clevering van Water Natuurlijk Fryslân

Tieneke Clevering was bij de  waterschapsverkiezingen in 2019 de meest gekozen kandidaat in Fryslân. Ander bijzonder feit: Tieneke was bij haar aantreden de jongste waterschapsbestuurder van Nederland. Inmiddels heeft zij twee bestuursperioden meegemaakt namens de groene waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en heeft zij veel kennis over en visie op bijvoorbeeld groene, bloemrijke dijken en zeekerende kustlandschappen. Na 15 maart geeft Tieneke het stokje door. Als bevlogen, groene bestuurder blijft zij echter wel betroken. Als lijstduwer van Water Natuur Fryslân, maar wellicht ook wel in andere rollen. Zo heeft Tieneke recent nog de Tweede Kamercommissie geadviseerd over het onderwerp geborgde zetels.

Kom je ook?
Graag zien we jou op maandag 13 maart om 12.00 uur in de Kanselarij in Leeuwarden. De lezing is kosteloos bij te wonen. Dus, wil jij ook meer leren over dit onderwerp, of ben je nieuwsgierig naar de visie van de sprekers?

GroenLunch terugkijken

Deze GroenLunch is al geweest, maar deze is terug te kijken via ons Youtubekanaal.

Terugkijken