GroenLunch: Duurzame Boer-Burger initiatieven. Wat is de magie van Land van Ons en van Herenboeren?

22 december 2022

GroenLunch: Duurzame Boer-Burger initiatieven

Wat is de magie van Land van Ons en van Herenboeren?

De groene beweging ‘van onderaf’ is springlevend. Steeds meer boeren en burgers ontdekken nieuwe natuurinclusieve samenwerkingsvormen. Vooral samenwerkingen op het vlak van voedselproductie en biodiversiteit zijn in opkomst, zo blijkt ook uit de Duurzame top 100 van Trouw. Boer-burger initiatieven Land van Ons (op plek 5 in 2022) en Herenboeren (op plek 28 in 2022) zijn inspirerende voorbeelden van landelijke succesverhalen. De GroenLunch op maandag 30 januari staat in het teken van deze duurzame beweging.

Kijk deze GroenLunch hier terug.


Wat werkt en wat niet?
Wat maakt dat deze beweging ‘van onderaf’ zo succesvol is? Wat zijn succesfactoren en waar lopen ze tegenaan op weg naar een duurzame wereld? Hoe hef je barrières op voor natuurinclusief gedrag, hoe betrek je andere burgers, overheden en andere organisaties? En hoe zit het eigenlijk in Fryslân: welke initiatieven zijn er in de provincie en hoe gaan ze te werk? Hoe draagt dit bij aan de toekomst van de landbouw? Hoe verhoudt zich dit tot de grotere maatschappelijke opgaven op het vlak van de landbouw? Deze vragen staan centraal in onze GroenLunch op 30 januari in de Kanselarij in Leeuwarden. Aan tafel zijn Bindert Kloosterman van Land van Ons en Mariska Pater van Herenboeren te gast. Monique Plantinga, programmamanager Duurzame Landbouw bij de FMF, leidt de discussie.

 

Achtergrond
In De Duurzame Top 100 van Trouw staan zowel Land van Ons als Herenboeren. Beiden zijn gestegen ten opzichte van afgelopen jaar. Mocht je deze twee initiatieven (nog) niet kennen, zij stellen zich kort voor:

Bindert Kloosterman - Land van Ons

Land van Ons is een burgercoöperatie, met meer dan 20.000 burgers als deelnemer, die zich inzet voor het herstel van biodiversiteit en landschap met als sleutel de landbouw. Iedereen kan meedoen, want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden kunnen we zelf voor verandering zorgen. Op de aangekochte percelen wordt zo regeneratief mogelijk geboerd. Iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie, of je nu voor €10.000 of voor €20 inlegt. Onze ambitie is groot: in 10 jaar tijd willen we samen 300.000 hectare, oftewel 15% van het Nederlandse boerenland opkopen en hier het leven laten terugkeren!

Mariska Pater - Herenboeren

Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren Nederland doet dat door het bieden van ondersteuning en het vergaren en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland. We zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraag gestuurd produceren en consumeren. We helpen hen bij de ontwikkeling van deze kleinschalige gemengde bedrijven die duurzaam, gezond en smakelijk eten produceren en verloren voedselvaardigheden herstellen.

Kijk deze GroenLunch hier terug.